WIZYTA W URZĘDZIE GMINY

      05 marca w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie klasy VIII odwiedzili Urząd Gminy w Horodle. Głównym punktem programu było spotkanie z Sekretarzem Gminy Horodło panem Grzegorzem Jeżyną, który przybliżył młodzieży zasady funkcjonowania gminnego samorządu, a także poinformował o inwestycjach realizowanych na terenie Horodła i w okolicznych miejscowościach. Uczniowie mieli możliwość uzyskania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące życia gminy i przedstawienia swoich pomysłów na ożywienie lokalnej społeczności.
   Serdecznie dziękujemy władzom Gminy za poświęcony czas i uzyskane informacje.