WIZYTA GIMNAZJALISTÓW W URZĘDZIE GMINY

26 listopada w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie klas II a i II b  Gimnazjum odwiedzili Urząd Gminy w Horodle. W trakcie wycieczki zorganizowanej przez Panie Ewę Blacharz i Joannę Grzeszczuk uczniowie mogli zapoznać się z zadaniami, których realizacją zajmuje się urząd gminy i poszczególne jego wydziały.
Wycieczka rozpoczęła się od spotkania z  Panią Ewą Patyjewicz, pełniącą funkcję inspektora do spraw oświatowych, która przedstawiła strukturę Urzędu i pokrótce omówiła zakresy czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników, a także oprowadziła uczniów po wszystkich referatach. Gimnazjaliści zawitali między innymi do pokoju zajmowanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, spotkali się ze Skarbnikiem Gminy – Panią Martą Maciejewską, odwiedzili dział  księgowości i podatków oraz referat rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.
Wizyta gimnazjalistów w Urzędzie obejmowała nie tylko zwiedzanie, lecz także spotkanie i rozmowę z Wójtem Gminy Horodło – Panem Krzysztofem Bożkiem, który objaśniał młodym gościom zasady funkcjonowania gminnego samorządu i odpowiadał na pytania, a na zakończenie zachęcił gimnazjalistów do udziału w sesjach Rady Gminy.
Z pewnością informacje uzyskane w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy poszerzyły wiedzę gimnazjalistów na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zainspirowały też młodzież do włączania się w życie lokalnej społeczności, czego dowodem była ich obecność na sesji Rady Gminy Horodło inaugurującej VII kadencję, która odbyła się 28 listopada.