DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej miały wyjątkowy charakter z uwagi na 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
     Spotkanie całej społeczności szkolnej rozpoczęło się od przemówienia p. dyrektora Jana Hajkowskiego, który, odwołując się do historii, podkreślił wyjątkowe znaczenie tego wydarzenia. Komisja Edukacji Narodowej, jako instytucja, dała początek nowoczesnemu systemowi szkolnictwa.
     Szkolna akademia była również okazją do podziękowań i słów uznania pod adresem naszych pedagogów i pracowników szkoły. Pan dyrektor został uhonorowany nagrodą a rąk p. wójta – Krzysztofa Bożka, zaś nagrodę dyrektora szkoły otrzymało dziesięciu nauczycieli i pięciu pracowników administracji i obsługi.
      Oprawę estetyczną w formie części artystycznej zapewnili uczniowie klasy VI oraz młodzież licealna pod kierunkiem p. Agnieszki Kossowskiej, p. Agnieszki Łaskarzewskiej i p. Roberta Jerzyny.