DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    13 października w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie całej społeczności szkolnej rozpoczęło się od przemówienia pana dyrektora Jana Hajkowskiego, który złożył życzenia wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom szkoły, a także wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze oraz pracę na rzecz szkoły.
Wiele ciepłych słów padło też ze strony gości, którzy uświetnili akademię swoją obecnością, a byli to: Wójt Gminy Horodło – pan Krzysztof Bożek, Sekretarz Gminy Horodło – pan Grzegorz Jeżyna, Przewodniczący Rady Gminy Horodło – pan Paweł Kłosiński.
Zwieńczeniem uroczystości było uroczyste ślubowanie, w wyniku którego 16 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły oraz 22 uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Horodle zostało oficjalnie przyjętych do grona społeczności uczniowskiej.