82 ROCZNICA NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

   23 września 2022r. pan dyrektor Jan Hajkowski wraz z pocztami sztandarowymi szkół wchodzących w skład naszego zespołu uczestniczył w obchodach 82 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym w Strzyżowie. Następnie zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pierwsze ofiary ataku nieprzyjaciela w Rogalinie. Pan wójt Krzysztof Bożek w swoim krótkim wystąpieniu porównał tragiczne wydarzenia z 1939 roku do ataku Rosji na Ukrainę z lutego bieżącego roku. Na zakończenie obchodów tej smutnej rocznicy uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.