„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

      Wrzesień to miesiąc, w którym tradycyjnie odbywa się wielkie „Sprzątanie świata” Nieprzerwanie od 28 lat cała Polska bierze udział w tej wspólnej, powszechnej lekcji poszanowania środowiska. Nie inaczej było i w tym roku. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID – 19, uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli, że Ziemia to nasz wspólny dom i należy o niego dbać.

16 września cała społeczność szkolna – począwszy od najmłodszych uczniów aż po maturzystów – zaopatrzona w worki i rękawiczki ruszyła w teren, by usunąć śmieci zalegające w najbliższej okolicy. Uprzątnęliśmy plac wokół szkoły, wiatę przystankową, a także miejsce pamięci narodowej, w sumie gromadząc 97 kg śmieci.
W akcji „Sprzątanie świata” nie chodzi jednak tylko o to, by sprzątać, znacznie ważniejsze jest to, by nie śmiecić. Dlatego też akcja nie dobiegła jeszcze końca – w każdej klasie zaplanowane są również zajęcia promujące postawy ekologiczne.

Mając na myśli tegoroczne hasło – „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”, zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. W końcu zmiany zaczynają się od rzeczy małych, które wielokrotnie powtarzane w perspektywie czasu stają się wielkie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję!

Organizatorzy:
Samorządy Uczniowskie SP i LO