LEKCJA FIZYKI, HISTORII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W LUBLINIE

        Dnia 20 września 2019r. uczniowie klas VII, VIII i pierwszych LO Zespołu Szkół w Horodle uczestniczyli w „60 Pokazach z Fizyki” zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego  Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Pokazy z fizyki zostały przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki UMCS. Zaprezentowano prawa i zasady fizyczne z działów: „Termodynamika”, „Ruch obrotowy”, „Rezonans” i „Prąd elektryczny”. Ciekawie zaprezentowane doświadczenia zrobiły duże wrażenie na uczniach, jak również na opiekunach.
       Bardzo ciekawym miejscem, które zobaczyli i zwiedzili nasi uczniowie, jest Państwowe Muzeum na Majdanku, które powstało w listopadzie 1944 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
      Kolejnym ciekawym punktem tego wyjazdu był aktywny udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów w parku trampolin „Jump XL”. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczniowie mogli nauczyć się przeróżnych ewolucji, skoków, salt, jak również aktywnie spędzić czas.
   Uczniowie mieli również możliwość obejrzeć film polskiej produkcji „Legiony”. Film „Legiony” to prawdziwa historia polskich bohaterów. Opowieść skupia się na bojowym czynie Legionów Polskich z lat 1914-1916, czyli od wymarszu z Oleandrów aż po bitwę pod Kostiuchnówką. Epilogiem są wydarzenia z listopada 1918.