KOLEJNY SUKCES Z HISTORII UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie historycznym „ Wolna- Niepodległa”, organizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie i osiągnęli w nim bardzo wysokie wyniki.
Laureaci konkursu:
W kategorii Szkoły Podstawowe:
I miejsce: Michał Bielecki kl. VII
W kategorii gimnazja:
III miejsce: Krystian Młynarczyk kl. III
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce : Cezary Fornal
 Wręczenie nagród rzeczowych i podziękowań odbyło się podczas uroczystej gali, która miała miejsce 14 czerwca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura Zamość.