Wigilia w Zespole Szkół w Horodle

To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków
     Pod dachem naszej Kolędy
    Bóg rodzi się w człowieku.

To właśnie tego wieczoru
Zło ze wstydu umiera,    
 Widząc, jak silna i piękna
                                          jest miłość, gdy pięści rozwiera.    ( E. Waśniewska )

         Te wzruszające słowa, zacytowane przez Pana Dyrektora podczas wspólnej Wigilii,wprowadziłyspołeczność szkolną wświąteczny nastrój. Uczniowie z wychowawcami zorganizowali w klasach spotkania opłatkowe, po których wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w Jasełkach, podzielić się opłatkiemi zaśpiewać wspólnie kolędy.Serdeczne życzenia, miłe gesty i ciepłe uśmiechy towarzyszyły wszystkim do ostatnich chwil pobytu w szkole.