KONIEC REMONTU JUŻ BLISKO!

W Zespole Szkół w Horodle kończą się prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń (sanitariatów) dla dzieci w wieku 3-5 lat zgrupowanych w dwóch oddziałach przedszkolnych. Działania te  realizowane są w ramach

 ,,Projektu systemowego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego”

Beneficjent : Urząd Gminy w Horodle