II biwak wędrowny HDW2 – Starosiele 2013

     Już drugi raz drużyna wędrownicza z Horodła brała udział w biwaku wędrownym. Biwak zorganizowała druchna Iwona Kudła – Najuch. 17 czerwca młodziez z opiekunami: druchną Marzanna Szumską i Tomaszem Najuchem wyruszyła pieszo do Starosiela. W drodze towarzyszył nam funkcjonariusz Plasówki SG z Horodła, za co dziękujemy. Bazą biwaku była Stanica Harcerska. Mogliśmy liczyć na gościnność i wszelką pomoc ze strony pracowników Komendy Hufca – serdecznie za to dziękujemy. Celem był wypoczynek i praca metodyką harcerską. Młodzież zorganizowała pole namiotowe, samodzielnie przygotowywała  posiłki,  spędzała  czas przy ogniskach. Dzięki pomocy Placówki SG w Skryhiczynie drużyna uczestniczyła w obchodach Powstania Kosciuszkowskiego w Uchańce. Za pomoc dziękujemy. 19 czerwca drużyna bezpiecznie wróciła do Horodła. Mamy nadzieję, że za rok znów wyruszymy na kolejną wędrówkę.