,,Projekt systemowy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

,,Projekt systemowy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

W CZERWCU 2015R. w ZESPOLE SZKÓŁ W  HORODLE KOŃCZY SIĘ REALIZACJA ,, Projektu systemowego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Okres trwania projektu:01.09.2014r.-30.06.2015r.

W ramach realizacji projektu w  Zespole Szkół w Horodle w roku szkolnym 2014/2015  dokonano następujących  działań:

  1. Zmodernizowano i wyposażono dwie sale oddziałów przedszkolnych w  sprzęt komputerowy, mebel, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne.
  2. Dokonano remontu i dostosowano do potrzeb dzieci najmłodszych  sanitariaty oddziałów przedszkolnych.
  3. Wyposażono stołówkę szkolną.
  4. Zorganizowano i oddano do użytku Plac Zabaw.

W dniu 01.06.2015r. Wójt Gminy Horodło oraz zaproszeni goście dokonali uroczystego otwarcia Placu Zabaw oraz zmodernizowanych sal oddziałów przedszkolnych.

Beneficjent projektu: Urząd Gminy w Horodle.