Zajęcia otwarte ,,Grudniowy dzień” i Wigilia w I b

    Przeprowadzanie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców ma szczególne znaczenie wychowawcze i dydaktyczne nie tylko dla dzieci. Głównym celem takich spotkań jest umacnianie więzi uczuciowych między rodzicami i dziećmi w tak szczególnym czasie, jakim są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Zajęcia te pozwalają również na obserwację spontanicznych zachowań dziecka w grupie rówieśniczej oraz ocenę jego stanu wiedzy i umiejętności na tle klasy, a także na krytyczne ustosunkowanie się do własnych, rodzicielskich wymagań stawianych uczniowi, który dopiero rozpoczyna karierę szkolną. Uczestnictwo osób bliskich w proponowanych zajęciach, jest też dla nauczyciela cennym źródłem informacji dotyczących relacji zachodzących między rodzicem a dzieckiem. Największą radość z zajęć otwartych czerpią jednak same dzieci, dla których obecność mamy, taty w szkole ma wyjątkową wartość.
    W piątek 12.12.2014r. w klasie I b odbyły się zajęcia otwarte, których celem było wykonanie ozdób świątecznych wspólnie z mamą, tatą, przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych jakie są kultywowane w domach rodzinnych dzieci oraz wspólne udekorowanie wykonanymi ozdobami sali lekcyjnej i klasowej choinki. Rodzice mieli także możliwość obserwowania dzieci podczas pracy z tekstem,,Legenda o choince” i obejrzenia przedstawienia,,Grudniowy dzień”.
   Podsumowaniem dnia była klasowa Wigilia, w przygotowaniu której brali udział rodzice i dzieci. Na te zbliżające się święta wszystkim dedykujemy ten ponadczasowy wiersz ks. Jana Twardowskiego
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły konflikty,powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska -cichych,ufnych-
Na zawsze wzięła w swoje ręce.