Projekt edukacyjny „Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT”

Głównym założeniem projektu było pogłębianie wiedzy oraz uaktywnianie dzieci  do działań z książką, a także integrowanie społeczności szkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców i bibliotekarzy.

Jednym z głównych zadań było wdrożenie dzieci do systematycznego odwiedzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek. Przygotowany projekt edukacyjny pod hasłem „Z książką za pan brat”  składał się z cyklu powiązanych ze sobą zadań, realizowanych w godzinach pracy szkoły oraz zajęciach pozalekcyjnych przez uczniów i wychowawców klas 0-VI. Projekt realizowany był przez pięć tygodni.

Cele  realizowanego projektu:

 • promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do systematycznego korzystania z książek;
 • wdrażanie do korzystania z różnych nośników książek;
 • rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych;
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie sprawności językowych.

 Organizatorami projektu edukacyjnego byli nauczyciel bibliotekarz pani Stanisława Ślązak oraz  nauczyciel polonista pani Agnieszka Łaskarzewska.

Podczas realizacji projektu :

 • Uczniowie klas 0-VI poznali wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima .
 • Podczas zajęć szkolnych odbywało się głośne czytanie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima przez wychowawców oraz inscenizowanie treści wierszy ruchem, wspólne recytowanie znanych fragmentów wierszy.
 • Wykonywaliśmy prace plastyczne na temat poznanych wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima na szkolną wystawę.
 • Poznaliśmy literaturę dziecięcą z innych krajów (różnokulturowość) .
 • Opowiadaliśmy o przygodach Pinokia „Był sobie kawałek drewna” .
 • Ilustrowaliśmy książkę „Magiczne Drzewo”, ”Pinokio” – wykonywaliśmy ilustracje do podanego tekstu .
 • W bibliotece i świetlicy odbywał się kwadrans czytelniczy  – starsi czytali młodszym .
 • Poznaliśmy również znane i mniej znane baśnie świata .
 • Poznaliśmy pozytywne i negatywne charaktery w literaturze dziecięcej na podstawie baśni .
 • W bibliotece został zorganizowany konkurs czytelniczy dla klasy V  ze znajomości lektury „Pinokio” oraz dla uczniów klas trzecich Niezwykły Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

Laureatami konkursu Niezwykły Doktor Dolittle i jego zwierzęta” zostali:

I miejsce – Gołębiowska Aleksandra

II miejsce – Romak Katarzyna

Reguła Gabriel

III miejsce – Borsukiewicz Agnieszka

Aronowska Anna

Wlach Błażej

Laureatami konkursu  „Pinokio” zostali:

I miejsce – Wójcik Paulina

Grabowska Gabriela

Chmielewski Kacper

II miejsce – Paćkowska Karina

III miejsce – Papierz Julia

 • Uczniowie podczas zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w bibliotece szkolnej poznali różne rodzaje książek: albumy, encyklopedie, komiksy, atlasy, książki na kasetach i płytach CD oraz wypożyczali swoje ulubione pozycje.
 • O ustalonej godzinie w trakcie trwania zajęć odbyła się akcja „Rzuć wszystko i czytaj” – Cała Szkoła Czyta Dzieciom (starsi czytali młodszym).
 • Dzieci przebywające w bibliotece szkolnej rozwiązywały zagadki – Zgadnijcie jaka to bajka i postać literacka?
 • Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w zajęciach bibliotecznych Spotkania z bajkami”.
 • Uczniowie przebywający w bibliotece wykonali plakaty „Warto czytać” – promujące czytelnictwo.
 • Na korytarzu szkolnym przygotowana została wystawa  prac plastycznych wykonanych przez dzieci przebywające w bibliotece szkolnej.

W bibliotece szkolnej odbyło się również wręczenie dyplomów i nagród przez panią dyrektor Agnieszkę Harpeniuk.