11 listopada

W dniu 11 listopada 2015 roku z placu przy Zespole Szkół w Horodle w kierunku Kościoła Parafialnego przemaszerował pochód niepodległości. Uczestniczyli w nim nauczyciele na czele z Panem Dyrektorem mgr Arnoldem Bogowskim, poczty sztandarowe w asyście uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz rodzice.
Następnie  o godzinie 9:00 wszyscy modliliśmy się podczas uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Po mszy pochód udał się na plac przy pomniku upamiętniającym poległych za wolna ojczyznę i minutą ciszy uczczono ich ofiarę. Przy pomniku uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty i znicze zapalone ogniem niepodległości przywiezionym z cmentarza z KOSTIUCHNÓWKI na Ukrainie. Tego dnia wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze pod opieką druhny Marzanny Szumskiej.
Warto wspomnieć że od kilkunastu lat ogień niepodległości jest przewożony przez sztafety harcerzy Hufca Ziemi Łódzkiej na Grób Nieznanego Żołnierza dokładnie w momencie gdy pada z armat uroczysty salut. W tym roku został przywieziony przez funkcjonariuszy Placówki SG w Horodle w dniu 6 listopada, później uczniowie z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej naszej szkoły zanieśli  ogień niepodległości  na groby poległych za wolną ojczyznę.