XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska Czyta w bibliotekach”

Kampania społeczna „Cała  Polska Czyta Dzieciom” ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania  im przez co najmniej 20 minut. Kampania  ta ma zachęcić dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla przyjemności i jest skierowana głównie do rodziców. Szkoła jedynie może i powinna uzupełniać domowe czytanie ponieważ,  głośne czytanie pomaga szkole realizować jej misję edukacyjną i wychowawczą. W akcji głośnego czytania wzięły udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle. Czytali nam nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Głośne czytanie odbywało się w bibliotece, klasach oraz na apelu ogólnoszkolnym. Całą akcję Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom   przygotował i nadzorował nauczyciel bibliotekarz pani Stanisława Ślązak.