WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY

    6 marca 2020 roku w Zespole Szkół w Horodle gościła delegacja władz oświatowych  z  Włodzimierza Wołyńskiego (Ukraina). W skład delegacji weszli: naczelnik do spraw oświaty, młodzieży i sportu,  dyrektorzy pięciu szkół średnich oraz 13 uczniów.
   W trakcie oficjalnego spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy kulturalnej i sportowej między naszą szkołą reprezentowaną przez pana dyrektora Jana Hajkowskiego a Wiaczesławem Petrukiem – naczelnikiem do spraw oświaty, reprezentującym szkoły z Włodzimierza.
     Dyrekcja, nauczyciele, harcerze oraz uczniowie liceum dołożyli wszelkich starań, aby goście przyjemnie spędzili czas w murach naszej szkoły.  W trakcie pobytu delegacja z Ukrainy zwiedziła kompleks szkolny i najważniejsze obiekty Horodła, m. in. kościół parafialny św. Jacka i kościół św. Mikołaja, z których bogatą historią zapoznał ks. kanonik Henryk Krukowski oraz Placówkę Straży Granicznej.
     Młodzież z Ukrainy nawiązała  dobry kontakt z uczniami naszego liceum. Otrzymaliśmy zaproszenie do Włodzimierza Wołyńskiego na wspólne świętowanie Dnia Europy w maju. Na zakończenie pobytu rozegrany został  mecz piłki nożnej.