Elementy wiedzy o funkcjonowaniu SG

W dniu 12.02.2010r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół w Horodle Panią mgr Elżbietą Kuczyńską
a Komendantem NOSG w Chełmie Panem gen.bryg.SG Marianem Pogodą w sprawie funkcjonowania w/w innowacji.

Zajęcia są realizowane w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdej klasie.
Grupy w każdej z klas są podzielone tak aby zapewnić jak najlepszy efekt w nauczaniu

Dyscyplina i porządek
•  Każda lekcja rozpoczyna się meldunkiem złożonym przez dyżurnego klasy dla funkcjonariusza SG prowadzącego zajęcia
•  Każdy kolejny blok lekcyjny oddzielony jest lekcjami musztry oraz poznaniem regulaminu musztry
•  Uczeń innowacji gotowy jest na poddanie się szczególnej dyscyplinie jaka nieodzowna jest wśród osób noszących mundur

Ponad 1/4 liczby zajęć odbywa się na terenie Placówki, w dwóch przygotowanych salach lekcyjnych

Młodzież bierze udział w różnego rodzaju zajęciach praktycznych

Galeria: