Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W HORODLE

w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna: (art.22a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256,poz.2572 z 2004r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r., poz. 752.)

 

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.

  1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę:

– przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

-wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

  1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :

-jest pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym, w szczególności:

– uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

– jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

-zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,

– ma logiczną konstrukcję.

  1. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania danego przedmiotu.
  2. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów; umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  3. Zawiera treści zgodne z przepisami, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
  4. Ma estetyczną szatę graficzną;
  5. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.
  6. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
  7. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Klasa III

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
RELIGIA „Żyję Twoją miłością”. Podręcznik do religii
dla klasy III gimnazjum
red. ks. Paweł Mąkosa GAUDIUM AZ-33-01/10-LU-1/14
       

JĘZYK POLSKI

„Między nami. Język polski  3” podręcznik do literatury A. Łuczak, E. Prylińska  

GWO

63/3/2011/2016
JĘZYK ANGIELSKI LONGMAN – Repetytorium gimnazjalne Liz Kilbey/ Marta Umińska Pearson  
JĘZYK ROSYJSKI „Echo 3. Język rosyjski” podręcznik

„Echo 3” zeszyt ćwiczeń

B. Gawęcka – Ajchel WSIP 97/3/2011
HISTORIA „Śladami przeszłości” Podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum S. Roszak, A. Łaszkiewicz NOWA ERA 60/3/2011
WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
„Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik dla gimnazjum- część 2

„Wiedza o społeczeństwie”.

E. Dobrzycka, K. Makara

E. Dobrzycka, K. Makara

 

       OPERON

 

OPERON

96/2/2010
GEOGRAFIA „Planeta Nowa 3”. Podręcznik do geografii

„Planeta Nowa 3”. Zeszyt ćwiczeń do geografii

M. Szubert

E. Ćwiklińska,
 A. Wawrzkowicz, J. Knopik

NOWA ERA

NOWA ERA

7/3/2010
BIOLOGIA „Puls życia 3”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

„Puls życia 3”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

M. Jaworska J. Pawłowska,
J. Pawłowski, M. Zaleska

NOWA ERA

NOWA ERA

58/3/2010
CHEMIA „Chemia Nowej Ery 3”.Podręcznik do chemii dla gimnazjum. J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin
NOWA ERA 49/3/2010

 

 

FIZYKA

„Spotkania z fizyką cz.  3”. podręcznik do fizyki

„Spotkania z fizyką  cz. 4”. podręcznik do fizyki

„Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

M. Braun, G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik, T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny – Różańska

        NOWA ERA

 

NOWA ERA

 

93/3/ 2010

 

93/4/2011

 

MATEMATYKA

„Matematyka  3”. podręcznik  do gimnazjum

„Matematyka . Zbiór zadań do gimnazjum”

Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

 

J. Lech ,  M. Pisarski, M. Braun

 

GWO

 

GWO

 

168/3/2016
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik
z ćwiczeniami dla klas I – III gimnazjum
J. Słoma, G. Zając NOWA ERA 17/2009
INFORMATYKA Informatyka dla Ciebie P. J. Durka NOWA   ERA 181/2009

Podręczniki będą wypożyczane przez bibliotekę szkolną. Prosimy nie dokonywać zakupu.