Klasa 7 b

język polski:

Drodzy uczniowie, proszę zapoznać się z zadaniami powtórzeniowymi:

  1. https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne—zemsta-o-klotni-i-zgodzie/D5uI9VCPU
  2. https://lektury.gov.pl/lektura/zemsta
  3. Na podstawie informacji z epodręcznika(punkt 1), wykonajcie w zeszycie polecenia:
  4. Wypiszcie cechy komedii jako gatunku dramatu.
  5. Wyjaśnijcie pojęcie- komedia charakterów.
  6. Wykonajcie zadania 7-10.

język angielski:

Subject: Ability and permission: can/could. Zastosowanie czasownika „móc”.
– oglądamy https://www.youtube.com/watch?v=BBq0hWsrC6o oraz
https://www.youtube.com/watch?v=h6UNDaMoftQ
wykonać zadania Student’s Book p. 61 ex.1,8 ; Workbook p.21 ex. 4,5,6

język rosyjski:

Karty pracy dla uczniów:
Karta_pracy_Czlowiek
Karta_pracy_Edukacja
Karta_pracy_Zycie_prywatne

matematyka:

Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.
Przeanalizować wszystkie przykłady str.193-195
Zad.1-11 str.196-197
Materiały dodatkowe
szaloneliczby.pl/równania-z-jedną-niewiadomą
matzoo.pl/klasa7/rozwiązywanie równań
zestaw 1,2,3

historia:

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich  – ćwiczenia utrwalające.

  1. Zapoznaj się z tematem: I wojna światowa na ziemiach polskich.
  2. Wykonaj poniższe zadania.
    klasa 7 historia

fizyka:

– przeczytać w podręczniku temat: „Opory ruchu”
– w ramach utrwalenia wiadomości z działu „Dynamika” proszę rozwiązać zadania powtórzeniowe

geografia:

– proszę w ramach powtórki przeczytać temat: „Energetyka” http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa-7-podrecznik_2/#p=41
oraz wykonać ćwiczenie na końcu tematu (podręcznik, ćw. 3 str. 141), (odpowiedz do ćwiczenia 3 proszę o zapisanie w zeszycie)

chemia:

Jakie zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne spotyka się w naszym otoczeniu?
lekcja powtórzeniowa z e-podręcznikiem 
Podsumowanie i utrwalenie pisania wzorów sumarycznych na przykładzie tlenków 
lekcja z e-podręcznikiem 

biologia:

-proszę utrwalać materiał z podręcznika str.165-176
– do zeszytu  wykonać zadania 1-6 z kart pracy (załączniki poniżej)
– zadania  utrwalające ten materiał znajdują  się na stronie www.learningapps.org
Klasa 7