Klasa 4

język polski:

język angielski:

utrwalamy słownictwo z rozdziału 6. „People” (ćw.1, str.75 w podręczniku);
– w zeszycie wykonujemy ćw. 2, str.78 (z podręcznika), do każdego przykładu dopisujemy   tłumaczenie w języku polskim;
– czytanka na str. 82 + ćwiczenie 2, str.82 (całe zdania do zeszytu);
– dla chętnych: 3 wybrane zadania w zeszycie ćwiczeń z rozdziału 5. „Animals”, które nie   były przerabiane;
ZACHĘCAM do wypróbowania ćwiczeń i gier internetowych do poszczególnych rozdziałów na stronie:
       https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl

matematyka:

Odejmowanie pisemne-ćwiczenia.
Przykład 6 str.189
Zad. 8 str.189
Zad.10 str.190

Zastosowanie  odejmowania pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych.
Zad.11-15 str.190

Mnożenie pisemne liczb.
Zad.4-6 str.195
Zad.8-11 str.196

Zastosowanie mnożenia pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych.
Zad.13-20 str.197

historia:

Temat: XVII wiek stulecie wojen – ćwiczenia utrwalające.

  1. Proszę przeczytać temat 2: XVII wiek- stulecie wojen.
  2. Wykonaj poniższe ćwiczenia utrwalające.
    ćwiczenia

przyroda:

Przygotowujemy się do sprawdzianu pisemnego z działu. Wykonaj podane
polecenia dotyczące zdrowego stylu życia. Zadanie 1. Uzupełnij kartę
pracy „Uzależnienia i ich skutki” 2. Wykonaj plakat promujący
zdrowy styl życia (format i technika dowolna)
karta-pracy