Klasa 3 LO

Przedmioty:

język polski:

Arkusz 1 ćwiczeniowy dla maturzystów – praca w_domu

Arkusz j. polski 2 dla maturzystów – praca w domu

Dzuma

matematyka:

arkusz 2017

arkusz 2018

arkusz 2019

język angielski:

angielski III LO

język rosyjski:

Proszę wykonać zadania z podręcznika „Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego”. Zakres podstawowy. Wydawnictwo PWN
Do 18.03.2020 strona 108, zadania 6,7,8,9
Do 21.03.2020 strona 110, zadania 3,4 oraz 111, zadania 5,6,7
Wszystkie zadania proszę wykonać pisemnie.

biologia:

Arkusz maturalny

Arkusz maturalny

 Matura_Zbiór_zadań_Biologia.pdf

historia:

 1. Temat: Powojenny świat- ćwiczenia utrwalające

Zagadnienia:

 1. Skutki wojny
 2. Konferencja poczdamska
 3. Procesy zbrodniarzy wojennych 
 4. Na tropie nazistów
 5. Plan Marshalla
 6. Rosnące wpływy komunizmu

Pod tym linkiem znajdziecie kluczowe informacje do zagadnień:
https://epodreczniki.pl/a/skutki-ii-wojny-swiatowej/DPCeLBajr
http://www.tomaszewska.com.pl/sp8.3d.1n.powojenny.podzial.swiata.pdf

 1. Geneza zimnej wojny – ćwiczenia utrwalające

Zagadnienia:

 1. Świat dwubiegunowy
 2. Upadek starych mocarstw
 3. Początek rywalizacji radziecko-amerykańskiej i doktryna Trumana
 4. Działania bloku komunistycznego – Kominform i RWPG
 5. I kryzys berliński (1948–1949) i powstanie NATO
 6. Wyścig zbrojeń
 7. Powstanie dwóch państw niemieckich

http://www.tomaszewska.com.pl/sp8.3d.2n.poczatki.zimnej.wojny.pdf
https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/D1D6mPhdD

 1. Temat: Początek systemu komunistycznego w Polsce- ćwiczenia.

Zagadnienia:

 1. Skutki polityczne, demograficzne i ekonomiczne II wojny światowej dla Polski
 2. Reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu
 3. Postawy Polaków w nowej sytuacji politycznej
 4. Represje i działania aparatu bezpieczeństwa i władz komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego oraz opozycji
 5. Referendum ludowe z 1946 r.
 6. Sfałszowane wybory z 1947 r.

http://www.tomaszewska.com.pl/1lo.5d.2n.poczatki.wladzy.komunistow.pdf
https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DfESY8DvJ

 1. Temat: Polska w czasach stalinowskich – ćwiczenia utrwalające

Zagadnienia:

 1. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 2. Przemiany gospodarcze
 3. Stalinizm w kulturze, oświacie i nauce
 4. Państwo terroru
 5. Walka z Kościołem katolickim
 6. Konstytucja PRL z 1952 r.

Karta pracy:  Polska w czasach stalinizmu- do zrobienia i oddania po powrocie
Polska-w-czasach-stalinizmu
https://epodreczniki.pl/a/okres-stalinizmu-w-polsce/DFfxlyd6I
http://tomaszewska.com.pl/1lo.5d.4an.polska.w.czasach.stalinizmu.pdf

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt na Messengerze !