Historia szkoły

 

Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi w Horodle

 240px-Jadwiga_by_Bacciarelli

Rys historyczny

 

Gimnazjum Publiczne w Horodle powstało 1 września 1999 roku w wyniku przeprowadzonej w naszym kraju reformy systemu oświaty. Zgodnie z nową strukturą stanowi III etap edukacji.

W pierwszym roku działalności do tej placówki uczęszczało 68 uczniów. Byli to absolwenci szkół podstawowych w Horodle, Hrebennem, Koble, Matczu i Kopyłowie. Kadrę pedagogiczną tworzyli nauczyciele: Ryszard Dziewiczkiewicz – dyrektor, Teresa Portka, Jolanta Stonawska, Edyta Woroniewicz – Fornal, Bożena Bogowska, Aneta Danilczuk, Stefania Iwicka, Danuta Sachajko i Robert Jerzyna.

W miarę upływu lat skład Grona Pedagogicznego zmieniał się. Swoje życie zawodowe z tą placówką związali, m.in. tacy nauczyciele jak: Barbara Zdanikowska, Ewa Blacharz, Elżbieta Bogowska, Aleksandra Jerzyna, Irmina Jonak, Mirosław Kamień, Anna Kozar, Aneta Zbirowska, Dariusz Tuz, Jacek Siemicki, Marzanna Szumska, Zbigniew Janeczko, Joanna Grzeszczuk, Iwona Kudła – Najuch, Tomasz Najuch, ks. Jarosław Przytuła, ks. Waldemar Kowalik, Anna Turewicz, Jadwiga Jastrząb – Pakuła, Bartłomiej Kusiak, Katarzyna Bajerczak, ks. Karol Stolarczyk ,Kazimierz Dejer i Zofia Wróbel. Wielu, spośród wymienionych pedagogów, pracuje w tej placówce do dziś.

Z roku na rok szkoła stawała się coraz piękniejsza i lepiej wyposażona. W czwartym roku istnienia, 10 czerwca 2003 r. w gimnazjum miała miejsce wielka i niepowtarzalna uroczystość nadania szkole imienia Królowej Jadwigi i ufundowania sztandaru, nawiązując tym samym do imienia Gimnazjum Koedukacyjnego, które utworzone zostało w Horodle w 1944 r.

W 2007 roku miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w krótkiej historii tej szkoły, mianowicie decyzją Rady Gminy gimnazjum weszło w skład Zespołu Szkół wraz ze szkołą podstawową i liceum. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Horodle powierzono pani Elżbiecie Kuczyńskiej, natomiast wicedyrektorem, sprawującym bezpośredni nadzór nad gimnazjum, została pani Teresa Portka.

Rok 2008 przyniósł podpisanie pierwszej umowy o współpracy ze Szkołą Średnią w Uściługu. W ten sposób horodelskie gimnazjum otworzyło nową kartę historii Polakow i Ukraińców, tym razem już bez wzajemnych uprzedzeń i sporów o przeszłość. Młodzież polska i ukraińska ma szansę poznać się i zaprzyjaźnić dzięki spotkaniom, które mają miejsce w ważnych dla obu szkół momentach, a także rywalizować na polu sportowym.

Choć gimnazjum jest młodą szkołą, ma na swoim koncie sukcesy na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Rokrocznie uczniowie biorą udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Uczestniczą między innymi w Przeglądach Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i konkursach recytatorskich.

Młodzież naszej szkoły angażuje się w życie lokalnego środowiska, przygotowując pod kierunkiem nauczycieli imprezy sportowe, rekreacyjne i uroczystości patriotyczne. Cyklicznie włącza się w akcje charytatywne, czynnie bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Uczy się właściwych postaw działając w Wolontariacie, Szkolnym Kole Carithas i Młodzieżowej Drużynie Harcerskiej.

240px-Jadwiga_by_Bacciarelli

Królowa Jadwiga
„… Patronko nasza hymn dla Ciebie mamy,
W pieśni tej miłość naszą ukrywamy,
Sami Aniołowie się dziwią,
Jak uczniowie Cię miłują”.
Aleksander Zaborski
„WIERSZ DLA KRÓLOWEJ JADWIGI”

Jadwiga Andegaweńska  (1374- 1399)

Król Polski ( 1384-1399)

Była córką Ludwika Węgierskiego, króla Węgier i Polski oraz Elżbiety Bośniaczki.  Za cenę przywilejów szlachta polska zgodziła się na objęcie przez nią tronu polskiego. Koronacja Jadwigi na króla Polski odbyła się w 1384 roku w katedrze na Wawelu. Przez kilka lat Jadwiga  samodzielnie sprawowała władzę monarszą, a po poślubieniu Jagiełły w dalszym ciągu wywierała wpływ na rządy w kraju. Po zawarciu przez Polskę i Litwę unii w Krewie Jadwiga osobiście nadzorowała misję chrystianizacyjną pogańskiej Litwy.
W pamięci potomnych Jadwiga zapisała się jako osoba o niezwykłej urodzie, doskonale i gruntownie wykształcona, zdradzająca zamiłowanie do muzyki, sztuki i literatury.  Była też gorliwą katoliczką. Dzięki hojnej darowiźnie w postaci cennych szat i klejnotów Jadwiga stała się także,  choć już po swojej śmierci odnowicielką Akademii Krakowskiej.

Nade wszystko jednak królowa Jadwiga była  wybitną władczynią Królestwa Polskiego, zdolną do poświęcenia osobistych pragnień i ambicji dla dobra kraju.

Dodaj komentarz