Święto Szkoły

Tegoroczna uroczystość miała miejsce 24 października w sali gimnastycznej ZS w Horodle. Tradycją  stało się, że w tym dniu społeczność szkolna przyjmuje w swoje szeregi uczniów klas pierwszych.
Pierwszaki pod kierunkiem Pani Elżbiety Bieleckiej zadebiutowały na szkolnej scenie i zebrały zasłużone brawa. Następnie uroczyste ślubowanie, które odebrała Pani Dyrektor Elżbieta Kuczyńska, złożyli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Wyjątkowość tegorocznego Święta Szkoły wynika stąd, że w październiku  2012 roku przypada dziesiąta rocznica nadania liceum  imienia Unii Horodelskiej.  Uroczystości patronowały idee tego ważnego dla naszej miejscowości wydarzenia historycznego. Uczniowie klasy III a przedstawili przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli prezentację multimedialną , ukazującą znaczenie unii horodelskiej dla historii Polski, a także jej echa we współczesnym Horodle. Pokaz okraszony został piosenkami w wykonaniu naszych utalentowanych wokalistów.