DRODZY RODZICE

UWAGA!
DOTYCZY UCZNIÓW PRZYJMOWANYCH Z INNYCH SZKÓŁ

Zamieszczamy wniosek do zapisywania do dowolnej klasy, od klasy 2 szkoły podstawowej. Z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się prosimy o pobieranie zamieszczonych poniżej wniosków oraz odsyłanie wypełnionych na pocztę szkoły: sphorodlo@interia.pl.
Dyrekcja ZS w Horodle

wniosek o przyjęcie do dowolnej klasy
Wniosek należy pobrać, następnie wypełnić, uzupełniony przesłać na adres e-mail szkoły.

wniosek o przyjęcie do dowolnej klasy
Wniosek należy wydrukować, następnie wypełnić, zeskanować i skany przesłać na adres e-mail szkoły.

NOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Informujemy o nowym harmonogramie egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym
do 31 lipca 2020 r.
CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Czas trwania (min)
arkusz standardowy
przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*
język polski
120 do 180
matematyka
100 do 150
język obcy nowożytny
90 do 135
* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół
Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec                Godzina 9:00                      Godzina 14:00
8
poniedziałek         język polski – pp*      język polski – pr *

9
wtorek                matematyka – pp      język łaciński i kultura antyczna – pp  
                                                           język łaciński i kultura antyczna – pr
10
środa                  język angielski – pp              język angielski – pr
                                                                      język angielski – dj*
11
czwartek            Boże Ciało

12
piątek                 Dzień bez egzaminów
13, 14 – sobota, niedziela

15
poniedziałek       matematyka – pr                filozofia – pp
                                                                   filozofia – pr
16
wtorek               biologia – pp                       wiedza o społeczeństwie – pp
                          biologia – pr                       wiedza o społeczeństwie – pr
17
środa                chemia – pp                         informatyka – pp
                         chemia – pr                         informatyka – pr

18
czwartek          język niemiecki – pp          język niemiecki – pr
                                                                język niemiecki – dj
19
piątek              geografia – pp                    historia sztuki – pp
                       geografia – pr                     historia sztuki – pr

 20, 21 – sobota, niedziela

22
poniedziałek    język rosyjski – pp            język rosyjski – pr
                                                               język rosyjski – dj
23
wtorek             język francuski – pp         język francuski – pr
                                                               język francuski – dj
24
środa              fizyka i astronomia – pp                  historia – pp
                       fizyka i astronomia / fizyka – pr      historia – pr   
25
czwartek        język hiszpański – pp              język hiszpański – pr
                                                                    język hiszpański – dj
26
piątek             język włoski – pp                    język włoski – pr
                      język łemkowski – pp             język włoski – dj
                      język łemkowski – pr 

27, 28 – sobota, niedziela
29
poniedziałek  języki mniejszości narodowych – pp   języki mniejszości                                                                               narodowych – pr
                           język kaszubski – pp                    wiedza o tańcu – pp
                           język kaszubski – pr                    wiedza o tańcu – pr
                                                                              historia muzyki – pp
                                                                              historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Dziś uczniowie klasy 3 LO kończą rok szkolny 2019/2020
Dziękujemy Wam wszystkim kochani ABSOLWENCI i każdemu z osobna, za dobro, kreatywność i cząstkę siebie, którą zostawiliście w tej szkole, NASZEJ szkole.
A tymczasem chwila wspomnień – prezentacja przygotowana przez uczniów klasy 2 liceum.

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Świadectwa  ukończenia  liceum  będą  do  odebrania  w  budynku  szkoły   24 kwietnia  (piątek) 2020 roku w  godz. 9.00 – 10.00.   

                                                                                          Dyrektor

                                                                               Zespołu Szkół w Horodle

DRODZY RODZICE!

Przed Państwem, dziećmi i nauczycielami wyzwanie, jakiego nikt z nas nie przewidywał. Od poniedziałku rozpoczynamy zdalne nauczanie, czyli kształcenie na odległość. W tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, życzliwość i wyrozumiałość.

Prosimy o zapoznanie się zamieszczonymi poniżej informacjami, które pomogą odpowiednio przygotować się do tej formy nauki i pracy.

Jak zapewnić dzieciom właściwe warunki do nauki w domu:

1. Proszę wyznaczyć dziecku stałe miejsce do nauki- najlepiej dobrze oświetlone biurko (stolik), na którym będą znajdowały się książki, zeszyty, komputer z dostępem do Internetu (lub inny sprzęt np. laptop, tablet itp.).
2.Razem z dzieckiem zaplanujcie czas nauki – najlepiej w godzinach porannych.
3. Jeżeli w domu znajduje się jeden komputer, który trzeba dzielić z rodzeństwem, proszę ustalić z dziećmi grafik korzystania z urządzenia.
4. W czasie nauki należy wyłączyć tzw. rozpraszacze, czyli telewizor, radio lub inny sprzęt do odtwarzania muzyki.
5. Ze względu na higienę pracy przed monitorem komputera, wskazane jest robienie przerw w czasie pracy – na każdą godzinę pracy 10 minut przerwy na przewietrzenie pokoju, mały posiłek, wykonanie prostych ćwiczeń fizycznych np. skłony, przysiady, wymachy ramion itp.
6. Rodzice mogą pomagać dziecku w nauce. Należy jednak unikać wyręczania w go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu (kontakt za pośrednictwem poczty mailowej przypisanej każdemu nauczycielowi lub telefoniczny).

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki:

1. Proszę uświadamiać dziecku, że obecny stan jest przejściowy.
2. W rozmowach należy podkreślać rolę nauki i samokształcenia w życiu każdego człowieka.
3. Wskazywać plusy zdalnego nauczania – rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za swój rozwój, systematyczności itp.

4. Wzmacniać pozytywnie samodzielną pracę dziecka, nagradzać jego osiągnięcia .
5. Zachęcać dziecko, aby w kontaktach z rówieśnikami ( w dozwolonych obecnie formach) wspierali się i motywowali w nauce.
6. Jak najczęściej rozmawiać z dzieckiem, by pomóc mu w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania, przestrzegać przed bagatelizowaniem zagrożeń i fałszywymi informacjami , wskazywać im sprawdzone źródła informacji.

Zasady bezpieczeństwa w sieci:

1. Proszę ustalić z dzieckiem zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Należy chronić dziecko przed kontaktem z nieodpowiednimi treściami. Warto mieć wgląd w ekran komputera czy urządzenia mobilnego, z którego korzysta dziecko.
3. Proszę zwrócić uwagę na treści samodzielne publikowanie w sieci, szczególnie należy chronić dane osobowe, prywatne informacje,zdjęcia.
4. Należy umówić się z dzieckiem, że za każdym razem, kiedy natrafi w sieci na nieodpowiednie treści lub inne niepokojące sytuacje, natychmiast Państwa o tym poinformuje.
5. Udostępniając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, należy odpowiednio skonfigurować ich system operacyjny. Powoduje to znaczne ograniczenie dostępu do szkodliwych treści.

  • W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android można odpowiednio skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube.

  • W nowszych wersjach systemu istnieje możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka.

  • Na urządzeniach mobilnych z systemem IOS (iPad, IPhone) można ograniczyć dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji „Ograniczenia”, która znajduje się w ustawieniach ogólnych. Określa się tam min. ograniczenie wiekowe dotyczące wyświetlanych filmów oraz używanych programów.

  • Jeśli dziecko korzysta z Internetu na komputerze wyposażonym w system Windows 7, można aktywować moduł ochrony rodzicielskiej, który umożliwia kontrolowanie czasu korzystania z komputera oraz ograniczenia dostępu do wskazanych gier i aplikacji. Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online.

Pomoc dla rodziców w sprawach bezpieczeństwa w Internecie:
Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem.
– 800 100 100 – zgłoszenia anonimowe i bezpłatne, linia czynna od poniedziałku do piątku.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stałe monitorowanie komunikatów pojawiających się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz stronie internetowej szkoły.
2. Nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość udostępniając uczniom materiały, w szczególności te rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów telewizji, radia.
3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
4. Nauczyciele udostępnia uczniom materiały za pomocą strony szkoły i poczty elektronicznej.
5. Uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia, opracowano tygodniowy plan pracy na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
6. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zdalnych lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie zajęć.
7. Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępy w nauce będzie przebiegało zgodnie z opracowanymi zmianami w WZO, z którymi uczniowie zostaną zapoznani.
8. Wychowawcy powinni być w stałym kontakcie (telefon, e-mail itp.) z rodzicami swoich wychowanków. .
9. Nauczyciele dobierają narzędzia komunikacji uwzględniając higienę pracy umysłowej oraz czas korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną.
10. W związku z nowymi komunikatami MEN nauczyciele wypracowują na bieżąco dokumenty dotyczące zdalnego nauczania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DRODZY RODZICE

Informujemy, że w piątek 20 marca od godziny 9.00 do 12.00 będzie można odebrać podręczniki, książki i ćwiczenia, które znajdują się w szkole i są niezbędne do nauki w domu.