Dla rodzica i nie tylko!

CZAS TRWANIA LEKCJI

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT
POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH 
ZE STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Co to są e-papierosy?

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.

Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

Jak działają e-papierosy?

E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

 • acetaldehyd,

 • formaldehyd,

 • akroleinę,

 • propanal,

 • nikotynę,

 • aceton,

 • o-metyl-benzaldehyd,

 • karcinogenne nitrozaminy.

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

Co to jest JUUL?

JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

Problem używania e-papierosów

W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku 11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?

Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

Układ narządów

Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa

Układ oddechowy

– podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

Układ immunologiczny

– indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).

Ośrodkowy
układ nerwowy

– zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
– upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
– skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).

Pozostałe układy

– podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
– nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?

 • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.

 • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.

 • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.

 • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

 

„Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”

bez tytułu

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”

                                                                                  Maria Dąbrowska

Drodzy Rodzice!

     Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u czytelników zamiłowanie do książek. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności  zaspokaja  wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowania. Dziecko, któremu czyta się codziennie czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.   Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Dzieci, którym się czyta będą używały bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętności ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy, czyli wartości bardzo ważne w życiu społecznym. Każde dziecko bez względu na wiek powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego dziecka powinien być dorosły który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem.  

Dlaczego czytanie jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości?

     Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wymagającej wysiłku telewizji. Język jest przy tym narzędziem myślenia, również matematycznego. W ten sposób koło się zamyka – słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Co piąty polski nastolatek – wg badań jest funkcjonalnym analfabetą.

     Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera .Dla wielu z nich jest to najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują:
– szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci
– telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi
– wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.
– świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, rozwój wiedzy i rynku pracy następuje coraz szybciej

– ludzie, którzy nie czytają , nie nadążają za tymi zmianami zostają zepchnięci na margines współczesnego  życia.

Pamiętajmy, że czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!
– nie potrzeba tytułów naukowych, ani drogiego sprzętu, by czytać dzieciom;
– książki można wypożyczać, wymieniać, również kupować na przecenach

     Czytanie jest swego rodzaju antidotum przeciwko wielu niepożądanym wpływom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” podaje:

10 PRZKAZAŃ DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECI CZYTAŁY

 1. Rozmawiaj z dzieckiem jak najczęściej.
 2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia.
 3. Kupuj dziecku czasopisma dla maluchów.
 4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.
 5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.
 6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem i przy komputerze.
 7. Rozwiązuj z dzieckiem zagadki, rebusy, krzyżówki.
 8. Stwórz dziecku jego własną biblioteczkę.
 9. Czytaj dziecku przynajmniej 10 minut dziennie.
 10. Pamiętaj – szkoła ci pomoże.

 

10 POWODÓW,

DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ DZIECKU KSIĄŻKI

 1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.
 2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy zapytać: czy wiesz, co wydarzyło się później?
 3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania.
 4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.
 5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.
 6. Słuchanie bajek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. W dziecięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana ciepłym głosem jest niezastąpiona.
 7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie książeczek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.
 8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.
 9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
 10. Książki podpowiadają, jak porozumiewać się z rówieśnikami i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to poważny problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nimi poradzić.

      Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, będą czytać w przyszłości.

      Pamiętajmy zawsze o tych zaletach. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, bardziej odporne na zagrożenia współczesnego świata i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu. Dlatego czytajmy dziecku. Codziennie! Liczymy na Państwa współpracę ze szkołą i biblioteką. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej ,gdzie znajdziecie Państwo pozycje książkowe polecane do czytania.

                                                                           Bibliotekarz: mgr Stanisława Ślązak

 

 

Koncepcja pracy w oddziale przedszkolnym – grupa młodsza

 

Oddział przedszkolny jest miejscem radosnej i mądrej zabawy.
Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu

Wizja

 • Oddział przedszkolny jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca oddziału ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
 • je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • W oddziale zatrudnia się wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja

Nasz oddział przedszkolny:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Rola nauczyciela  – wychowawcy

Nauczyciel:
ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :
– motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
– zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
– umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
– umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
– umiejętność współpracy w grupie
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami
– tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
– cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
– prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
– zasady kultury współżycia, postępowania,
– kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
– potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
– występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
– chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
– wykazywać inicjatywy w działaniu,
– wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
-życia i rozwoju,
– swobody myśli, sumienia i wyznania,
– aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
– spokoju i samotności, gdy tego chce,
– odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
– wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
– indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
– pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
– wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
– wspólnoty i solidarności w grupie,
– aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
– zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
– pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji,
-badania i eksperymentowania,
– nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
– oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
– zdrowego żywienia

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:
– pochwała indywidualna,
– pochwała przed całą grupą,
– pochwała przed rodzicami,
– oklaski,
– emblematy,
– przydział funkcji.
Stosowane kary:
– brak nagrody,
– upomnienie ustne,
– czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
– chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
– poinformowanie rodziców o zachowaniu.
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
– przeprowadzenie diagnozy wstępnej, końcowej
– szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
– informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej,   końcowej
– półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
– bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
– przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
Nauczyciele realizować będą program wychowawczy i profilaktyki edukacji przedszkolnej, dodatkowo: program profilaktyczny „ Czyste powietrze wokół nas”, program wychowania komunikacyjnego, projekt profilaktyki i edukacji „Dzieciństwo bez próchnicy”.
Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: rytmika, język angielski, religia.

Współpraca z rodzicami:

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.

Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Andrzejki, Mikołajki, Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Matki.

Są prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności.

Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.

Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz, jakości pracy przedszkola.

 

ROLA PAMIĘCI W NAUCE SZKOLNEJ U DZIECI
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

    W ujęciu psychologicznym pamięć to proces nerwowy dzięki któremu bodźce działające na ustrój pozostawiają w układzie nerwowym ślady utrzymujące się dłużej niż działanie tych bodźców.
Rola pamięci w życiu człowieka jest olbrzymia, to dzięki niej dziecko zdobywa wiedzę, nawyki a przede wszystkim możliwy jest intelektualny rozwój dziecka.
   Pamięć skupia w sobie trzy podstawowe procesy;
     zapamiętywanie
     utrzymanie się zapamiętanego materiału (ślady pamięciowe)
     aktywizacja tych śladów
Niezwykle ważne w zapamiętywaniu są zainteresowania i emocje. Dziecko łatwiej zapamiętuje to co chce, co go interesuje i jest dla niego przyjemne.
Siła motywacji jest bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju pamięci i efektywnego uczenia się.
   Dziecko w szkole styka się z sytuacją ciągłego zapamiętywania, dlatego ważne jest aby pamięć doskonalić gdyż to pomaga w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.
Nauka na pamięć utworów wierszowanych, prozy, cytatów przez dziecko w młodszym wieku szkolnym pozwala na doskonalenie pamięci i zapamiętywania, co skutkuje sukcesem u dzieci starszych.
Nauka wierszy jest wreszcie nieocenionym środkiem kształcenia i wzbogacania mowy dziecka, która staje się wyrazista, melodyjna i właściwie akcentowana.
Rozszerza czynne słownictwo zarówno w mowie jak i w piśmie.
Zabawy teatralne są bardzo efektywnym środkiem wszechstronnego wychowania dzieci. Dzieci odtwarzając treść koncentrują swoją uwagę kulturę mówienia oraz właściwe zachowania.
W końcu należy podkreślić fakt, że mali aktorzy nabywają pewności siebie, wyrabiają w sobie odwagę, mają szansę odniesienia sukcesu, a tym samym wzmacniają wiarę we własne siły.