Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W HORODLE

w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna: (art.22a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256,poz.2572 z 2004r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r., poz. 752.)

 

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.

  1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę:

– przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

-wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

  1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :

-jest pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym, w szczególności:

– uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

– jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

-zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,

– ma logiczną konstrukcję.

  1. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania danego przedmiotu.
  2. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów; umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  3. Zawiera treści zgodne z przepisami, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
  4. Ma estetyczną szatę graficzną;
  5. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.
  6. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
  7. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

                           

Klasa I

(PAKIET DARMOWY)

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Nr dopuszczenia

1

Biologia

Puls życia – ( część 1 , 2- podręcznik)

Puls życia – ( część 1,2 – ćwiczenia)

M. Jefimof, M. Sęktas

Nowa Era

58/1/2009/2015

58/2/2009/2015

 

2

Chemia

Chemia Nowej Ery – podręcznik

Zbiór zadań

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

49/1/2009/2014

3

 

Fizyka

Spotkanie z fizyką – (część 1 i 2 podręcznik)

 

Zbiór zadań

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawiak

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

93/1/2009/2015

93/2/2009/2015

4

Geografia

Planeta nowa – podręcznik

R. Malarz

Nowa Era

7/1/2009/2015

5

Historia

Śladami przeszłości – podręcznik

S. Roszak

Nowa Era

60/1/2011/z 1

6

Informatyka

Informatyka dla ciebie – podręcznik

P. J. Durka

Nowa Era

181/2009

7

Język angielski

Interface 2 – podręcznik

E. Heyderman

F. Mauchline

Macmillan

626/2/2012/2015

8

 

 

Język polski

Między nami – podręcznik

 

A.Łuszczak

E. Prylińska

R. Maszka

GWO

63/1/2009/2015

9

Język rosyjski

Echo 1 – podręcznik

Ćwiczenia

B.Gawęcka-Ajchel

WSiP

97/1/2009

10

 

Matematyka

Matematyka z plusem – podręcznik

Ćwiczenia podstawowe

M. Dobrowolski

GWO

168/1/2015/z 1

11

Plastyka

Sztuka tworzenia – podręcznik

N. Mrozkowiak

Nowa Era/PWN

725/2014

 

12

Religia

Spotykam twoje słowo

Ks. P. Mąkosa

Gaudium

Az-31-01/1-LU-1/12

 

Podręczniki będą wypożyczane przez bibliotekę szkolną. Prosimy nie dokonywać zakupu

 

 

Klasa II

(PAKIET DARMOWY)

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Z Tobą idę przez życie”. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum

red. ks. Paweł Mąkosa

GAUDIUM

AZ-32-01/10-LU-1/13

JĘZYK POLSKI

Między nami” – podręcznik

Między nami” – ćwiczenia podstawowe

  1. Łuczak, E Prylińska

GWO

 

 

63/2/2010/2015

JĘZYK ANGIELSKI

Interface 3.” Student’s book

P. Howarth, P. Reilly

MACMILLAN

626/3/2013

JĘZYK ROSYJSKI

Echo 2. Język rosyjski”. Podręcznik z ćwiczeniami

B. Gawęcka – Ajchel

WSIP

97/2/2010

MUZYKA

„Gra muzyka”. Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

J. Oleszkowicz

NOWA ERA

20/2009/2015

HISTORIA

Śladami przeszłości” Podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum

S. Roszak

NOWA ERA

60/2/2010

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik dla gimnazjum- część 1

Wiedza o społeczeństwie”. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia- część 1

E. Dobrzycka, K. Makara

E. Dobrzycka, K. Makara

OPERON

OPERON

 

96/1/2009/2015

GEOGRAFIA

Planeta Nowa 2”. Podręcznik do geografii dla klasy II gimnazjum.

Planeta Nowa 2”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy II gimnazjum.

D. Szczypiński M. Wojtowicz

E. Ćwiklińska,
A. Wawrzkowicz

NOWA ERA

NOWA ERA

7/2/2009

BIOLOGIA

Puls życia 2”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Puls życia 2”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

M. Jefimow

A. Kasińska, E. Niemczewska-Borowczak, J. Pawłowski

NOWA ERA

NOWA ERA

58/2/2009

CHEMIA

Chemia Nowej Ery 1”. Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Chemia Nowej Ery 2”.Podręcznik do chemii dla gimnazjum

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

NOWA ERA

NOWA ERA

49/1/2009

49/2/2009

 

FIZYKA

Spotkania z fizyką 2”. Podręcznik dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”.

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

M. Braun, G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik, T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny – Różańska

NOWA ERA

NOWA ERA

93/2/ 2010

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 2” – podręcznik

Matematyka z plusem 2” – ćwiczenia podstawowe

 

 

M. Dobrowolska

 

GWO

 

168/2/2015/z 1

 

 

 

Podręczniki będą wypożyczane przez bibliotekę szkolną. Prosimy nie dokonywać zakupu

 

 

Klasa III

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Żyję Twoją miłością”. Podręcznik do religii
dla klasy III gimnazjum

red. ks. Paweł Mąkosa

GAUDIUM

AZ-33-01/10-LU-1/14

 

JĘZYK POLSKI

Świat w słowach i obrazach” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum.

Gramatyka i stylistyka ”.Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III gimnazjum

W. Bobiński

 

 

Z. Czarniecka -Rodzik

WSIP

 

 

WSIP

26/3/2010

 

 

164/3/2010

JĘZYK ANGIELSKI

New Oxford Gimnazjum Expert”

J. Quintana, M. Wieruszewska, D. Kętla

OXFORD UNIVERSITY PRESS

349/2011

JĘZYK ROSYJSKI

Echo 3. Język rosyjski” Podręcznik z ćwiczeniami

B. Gawęcka – Ajchel

WSIP

97/3/2011

HISTORIA

Śladami przeszłości” Podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum

S. Roszak, A. Łaszkiewicz

NOWA ERA

60/3/2011

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik dla gimnazjum- część 2

Wiedza o społeczeństwie”. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia- część 2

E. Dobrzycka, K. Makara

E. Dobrzycka, K. Makara

OPERON
 

OPERON

96/2/2010

GEOGRAFIA

Planeta Nowa 3”. Podręcznik do geografii dla klasy II gimnazjum.

Planeta Nowa 3”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy III gimnazjum.

M. Szubert

E. Ćwiklińska,
A. Wawrzkowicz, J. Knopik

NOWA ERA

NOWA ERA

7/3/2010

BIOLOGIA

Puls życia 3”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Puls życia 3”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

M. Jaworska J. Pawłowska,
J. Pawłowski
, M. Zaleska

NOWA ERA

NOWA ERA

58/3/2010

CHEMIA

Chemia Nowej Ery 3”.Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

NOWA ERA

49/3/2010

 

 

FIZYKA

Spotkania z fizyką 3”. Podręcznik do fizyki
dla gimnazjum

Spotkania z fizyką 4”. Podręcznik do fizyki
dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

M. Braun, G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik, T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny – Różańska

NOWA ERA

 

NOWA ERA

NOWA ERA

93/3/ 2010

 

93/4/2011

 

MATEMATYKA

Matematyka wokół nas”. Podręcznik dla klasy III gimnazjum.

Matematyka wokół nas”. Zbiór zadań i testów dla klasy III gimnazjum”.

A. Drążek, E. Duvnjak,
E. Kokiernak- Jurkiewicz

E. Duvnjak, E. Kokiernak- Jurkiewicz

 

WSIP

WSIP

 

62/3/2010

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik
z ćwiczeniami dla klas I – III gimnazjum

J. Słoma, G. Zając

NOWA ERA

17/2009

INFORMATYKA

Informatyka 2” . Podręcznik z płytą CD

M. Kołodziej

OPERON

91/2/2010