Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W HORODLE

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna: (art.22a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256,poz.2572 z 2004r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r., poz. 752.)

 

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.

  1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę:

– przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

-wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

  1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :

-jest pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym, w szczególności:

– uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

– jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

-zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,

– ma logiczną konstrukcję.

  1. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania danego przedmiotu.
  2. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów; umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  3. Zawiera treści zgodne z przepisami, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
  4. Ma estetyczną szatę graficzną;
  5. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.
  6. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
  7. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

                           

 

Klasa II

(PAKIET DARMOWY)

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Z Tobą idę przez życie”. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum

red. ks. Paweł Mąkosa

GAUDIUM

AZ-32-01/10-LU-1/13

JĘZYK POLSKI

Między nami” – podręcznik

Między nami” – ćwiczenia podstawowe

  1. Łuczak, E Prylińska

GWO

 

 

63/2/2010/2015

JĘZYK ANGIELSKI

Interface 3.”podręcznik +

Interface 3.” zeszyt ćwiczeń

P. Howarth, P. Reilly

MACMILLAN

626/3/2013/2015

JĘZYK ROSYJSKI

Echo 2. Język rosyjski”. Podręcznik z ćwiczeniami

B. Gawęcka – Ajchel

WSIP

97/2/2010

MUZYKA

„Gra muzyka”. Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

J. Oleszkowicz

NOWA ERA

20/2009/2015

HISTORIA

Śladami przeszłości” Podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum

S. Roszak

NOWA ERA

60/2/2010

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik dla gimnazjum- część 1

Wiedza o społeczeństwie”. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia- część 1

E. Dobrzycka, K. Makara

E. Dobrzycka, K. Makara

OPERON

OPERON

 

96/1/2009/2015

GEOGRAFIA

Planeta Nowa 2”. Podręcznik do geografii dla klasy II gimnazjum.

Planeta Nowa 2”. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy II gimnazjum.

D. Szczypiński M. Wojtowicz

E. Ćwiklińska,
A. Wawrzkowicz

NOWA ERA

NOWA ERA

7/2/2009

BIOLOGIA

Puls życia 2”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Puls życia 2”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

M. Jefimow

A. Kasińska, E. Niemczewska-Borowczak, J. Pawłowski

NOWA ERA

NOWA ERA

58/2/2009

CHEMIA

Chemia Nowej Ery 1”. Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Chemia Nowej Ery 2”.Podręcznik do chemii dla gimnazjum

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

NOWA ERA

NOWA ERA

49/1/2009

49/2/2009

 

FIZYKA

Spotkania z fizyką 2”. Podręcznik dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”.

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

M. Braun, G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik, T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny – Różańska

NOWA ERA

NOWA ERA

93/2/ 2010

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 2” – podręcznik

Matematyka z plusem 2” – ćwiczenia podstawowe

 

 

M. Dobrowolska

 

GWO

 

168/2/2015/z 1

 

 

 

Podręczniki będą wypożyczane przez bibliotekę szkolną. Prosimy nie dokonywać zakupu

 

 

Klasa III

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

„Żyję Twoją miłością”. Podręcznik do religii
dla klasy III gimnazjum

red. ks. Paweł Mąkosa

GAUDIUM

AZ-33-01/10-LU-1/14

       

 

 

        JĘZYK POLSKI

„Między nami. Język polski  3” podręcznik do literatury

„Między nami. Język polski  3” ćwiczenie, wersja B

K. Krzemieniewska – Kleban

A. Łuczak, A. Murdzek

 

GWO

63/3/2011/2016

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium gimnazjalisty ( poziom podstawowy i rozszerzony ) – podręcznik do języka angielskiego

 

K. Kotorowicz – Jasińska, A. Mędela

Macmillan

759/2015

JĘZYK ROSYJSKI

„Echo 3. Język rosyjski” podręcznik

„Echo 3” zeszyt ćwiczeń

B. Gawęcka – Ajchel

WSIP

97/3/2011

HISTORIA

„Śladami przeszłości” Podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum

S. Roszak, A. Łaszkiewicz

NOWA ERA

60/3/2011

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

„Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik dla gimnazjum- część 2

„Wiedza o społeczeństwie”. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia- część 2

E. Dobrzycka, K. Makara

E. Dobrzycka, K. Makara

 

       OPERON

 

OPERON

96/2/2010

GEOGRAFIA

„Planeta Nowa 3”. Podręcznik do geografii

„Planeta Nowa 3”. Zeszyt ćwiczeń do geografii

M. Szubert

E. Ćwiklińska,
 A. Wawrzkowicz, J. Knopik

NOWA ERA

NOWA ERA

7/3/2010

BIOLOGIA

„Puls życia 3”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

„Puls życia 3”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

M. Jaworska J. Pawłowska,
J. Pawłowski, M. Zaleska

NOWA ERA

NOWA ERA

58/3/2010

CHEMIA

„Chemia Nowej Ery 3”.Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

NOWA ERA

49/3/2010

 

 

FIZYKA

„Spotkania z fizyką cz.  3”. podręcznik do fizyki

„Spotkania z fizyką  cz. 4”. podręcznik do fizyki

„Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

M. Braun, G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik, T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny – Różańska

        NOWA ERA

 

NOWA ERA

 

93/3/ 2010

 

93/4/2011

MATEMATYKA

„Matematyka  3”. podręcznik 

 

„Matematyka wokół nas”. Zbiór zadań i testów dla klasy III gimnazjum”.

A. Drążek, E. Duvnjak,
 E. Kokiernak- Jurkiewicz

E. Duvnjak, E. Kokiernak- Jurkiewicz

 

62/3/2010

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

„Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik
z ćwiczeniami dla klas I – III gimnazjum

J. Słoma, G. Zając

NOWA ERA

17/2009

INFORMATYKA

„Informatyka Dla Ciebie”

P. J. Durka

NOWA ERA

 

 

                                               Podręczniki będą wypożyczane przez bibliotekę szkolną. Prosimy nie dokonywać zakupu