Klasa 2 LO

język polski:

Drodzy Uczniowie
w ramach  powtórzenia i utrwalenia omawianych ostatnio zagadnień zachęcam Was do skorzystania z poniższych materiałów:
https://epodreczniki.pl/a/pozytywistyczne-sciezki/D6gVYB9dE
https://epodreczniki.pl/a/filozoficzne-drogi/DCAKUG52b
https://epodreczniki.pl/a/obrazowa-obrazkowosc/D13MMh0Ds
https://epodreczniki.pl/a/realizm–30/D10PBMG3q
https://epodreczniki.pl/a/do-lamusa/D18Us1rsH

Ponadto informuję, że TVP Kultura rozpoczęła emisję ekranizacji lektur szkolnych, w tym ważnych utworów z epoki pozytywizmu. Zachęcam do obejrzenia:
Czwartek 19 III

 • godz. 13.00 „Katarynka” (ekranizacja noweli pozytywistycznej)
 • godz. 13.25 „Antek” (ekranizacja noweli pozytywistycznej)

Poniedziałek 23 III

 • 14.55 „Ogniem i mieczem” odc.1/4 (ekranizacja powieści historycznej)
 • godz. 15.50 „Ogniem i mieczem” odc. 2/4 (ekranizacja powieści historycznej)

Wtorek 24 III

 • 15.20 „Ogniem i mieczem” odc.3/4 (ekranizacja powieści historycznej)
 • godz. 16.10 „Ogniem i mieczem” odc. 4/4 (ekranizacja powieści historycznej)

Przypominam o lekturze „Jądra ciemności” Josepha Conrada, poniżej wersja online:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/conrad-jadro-ciemnosci.html

 Po przeczytaniu książki można obejrzeć wersję filmową:
https://www.cda.pl/video/279703306

język angielski:

Subject: Znajomość środków językowych.
– przypomnienie tematu The passive – strona bierna – podręcznik str. 88
– oglądamy https://www.youtube.com/watch?v=nkAyggAM1q4
– wykonać zadania Student’s Book p. 89 ex. 1,2,3 p. 92 ex. 1,2
– str. 91 zadanie 2 – odpowiedzi na pytania zapisać do zeszytu

język rosyjski:

Arkusze pracy dla uczniów klasy II LO z języka rosyjskiego przeznaczone do wykonania w czasie przerwy w nauczaniu spowodowanej epidemią koronawirusa:

Jros_PG_matura_pp_test
Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

matematyka:

Rozwiąż zadania z podręcznika
str. 292 zad. 1a,b,c,d,e,
str.302 zad.2 a,b 3 a,b 4 a,b

historia:

 1. Temat : Rozwój demokracji szlacheckiej- ćwiczenia utrwalające.

Zagadnienia :

 1. Pozycja prawna szlachty w Rzeczypospolitej
 2. Liczebność i zróżnicowanie szlachty
 3. Polski parlamentaryzm; sejmiki i sejm walny
 4. Narodziny ruchu egzekucyjnego
 5. Egzekucja praw i dóbr

Pod tym linkiem znajdziecie kluczowe informacje do zagadnień .
http://www.tomaszewska.com.pl/2lo.2cz.2r.2n.demokracja.szlachecka.pdf
Karta pracy: do rozwiązania i oddania do oceny po powrocie!
Rozwój demokracji szlacheckiej

 1. Temat: Kultura i sztuka renesansu w Polsce.

Zagadnienia

 1. Humanizm w Polsce
 2. Rozwój nauk ścisłych i medycznych
 3. Geografia i historiografia polska
 4. Myśl społeczna i polityczna
 5. Literatura polskiego renesansu
 6. Architektura i sztuka renesansowa w Polsce

Link z kluczowymi informacjami do zagadnień
http://www.tomaszewska.com.pl/2lo.2cz.1r.5n.renesans.pdf
https://epodreczniki.pl/a/renesansowa-rzeczpospolita/D17sjbX2g
Kultura i sztuka renesansu

 1. Temat: Panowanie ostatnich Jagiellonów

Zagadnienia:

 1. Wojny z państwem moskiewskim
 1. Stosunki z Habsburgami i polityka węgierska
 2. Polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów
 3. Wojny o Mołdawię i stosunki z państwem tureckim
 4. Zakończenie problemu krzyżackiego
 5. Hołd pruski i jego ocena
 6. Przyłączenie Mazowsza do Korony
 7. Walka o wpływy nad Bałtykiem i Inflanty

http://www.tomaszewska.com.pl/2lo.2cz.2r.4n.panowanie.ostatnich.jagiellonow.pdf
https://epodreczniki.pl/a/zloty-wiek/DhxKuT21n

 1. Temat: Reformacja i kontrreformacja w Rzeczpospolitej

Zagadnienia:

 1. Początki reformacji w Polsce
 2. Bracia polscy i bracia czescy
 3. Próby zjednoczenia protestantów i walka o tolerancję
 4. Kontrreformacja w Polsce
 5. Kościół prawosławny i unia brzeska

http://www.tomaszewska.com.pl/2lo.2cz.2r.5n.reformacja.kontrreformacja.w.rp.pdf
https://epodreczniki.pl/a/reforma-katolicka/DnfI7DiD1

 1. Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Zagadnienia:

 1. Unia polsko-litewska w XV w.
 1. Dwa państwa i jeden władca
 2. Przemiany na Litwie przed unią lubelską
 3. Unia lubelska i jej znaczenie
 4. Rzeczpospolita Obojga Narodów – cechy charakterystyczne
 5. Prusy Królewskie w XVI w.

 http://www.tomaszewska.com.pl/2lo.2cz.2r.6n.unia.lubelska.pdf
https://epodreczniki.pl/a/rzeczpospolita-obojga-narodow/DYdm5PNSD

biologia:

Obejrzyj film – Fotosynteza, czym jest samożywność?
Przeczytaj podsumowanie i wykonaj ćwiczenia 
Zapoznaj się z lekcją – Symbioza i jej rodzaje 
zapoznaj się z lekcją – Związki chemiczne budujące organizm