klasa 1 a LO

język polski:
1. Przeczytaj materiał z podręcznika, dotyczący epoki – baroku, str. 180 – 229.

2. Wykorzystując treści z podręcznika, str.217-221 oraz zasoby internetowe, napisz referat na temat: Sarmatyzm jako formacja kulturowa polskiej szlachty. W referacie należy uwzględnić następujące zagadnienia w podanej kolejności:
I.Wstęp
1. Wyjaśnienie pojęcia – sarmatyzm.
2. Pochodzenie polskiej szlachty.
3. Czas trwania tej formacji kulturowej.
II. Rozwinięcie
1. Postawa Sarmaty ( pozytywne i negatywne cechy ).

2. Zwyczaje sarmackie.
3. Stosunek do religii.
4. Architektura ( budowa i wystrój szlacheckich dworów ).
5. Ubiór sarmacki.
6. Ceremoniał pogrzebowy.
7. Podaj, przykłady tekstów literackich, w których ukazani są Sarmaci.
III. Podsumowanie. Próba odpowiedzi na pytanie: Czy współcześni Polacy są spadkobiercami Sarmatów?

3. Proszą zapoznać się z materiałem o epoce baroku zamieszczonym na platformie edukacyjnej:
epodręczniki.pl (Należy otworzyć  zakładkę po lewej stronie  Epodręczniki PO KL, następnie kliknąć : Język polski. Kultura i życie.

4. Proszę czytać lekturę: Pan Tadeusz A. Mickiewicza.

język angielski:

Subject: Defining relative clauses – zdania przydawkowe definiujące.
– zapoznajemy się z tematem – zeszyt ćwiczeń str. 56
– oglądamy https://www.youtube.com/watch?v=eHhsVhpCma4
oraz https://www.youtube.com/watch?v=bpYTihB4bqc
– wykonać zadania z Workbook p. 56 ex. 1,2,4 ; Student’s Book p. 68 ex. 5,7 do zeszytu
Utrwalenie słownictwa TV shows: https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g

język rosyjski:

Arkusze pracy dla uczniów klasy I A LO (klasa trzyletnia) z języka rosyjskiego przeznaczone do wykonania w czasie przerwy w nauczaniu spowodowanej epidemią koronawirusa:
Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3
Karta pracy 4

matematyka:

Zadanie 1. https://epodreczniki.pl/a/zadania-czesc-i/D1ChOKdsJ ( ćwiczenia od 1 do 15).

Zadanie 2. https://epodreczniki.pl/a/zadania-czesc-ii/DoduVoATN (ćwiczenia od 1 do 22).

historia:

 1. Temat: Odbudowa powojenna

Zagadnienia:

 1. Odbudowa zniszczeń wojennych
 2. Reforma rolna
 3. Nacjonalizacja przemysłu i próba kolektywizacji
 4. „Bitwa o handel”
 5. Industrializacja kraju, gospodarka planowa (plan 3-letni, plan 6-letni)
  http://www.tomaszewska.com.pl/1lo.5d.3n.odbudowa.powojenna.pdf 2. Temat: Początek systemu komunistycznego w Polsce- ćwiczenia.

Zagadnienia:

 1. Skutki polityczne, demograficzne i ekonomiczne II wojny światowej dla Polski
 2. Reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu
 3. Postawy Polaków w nowej sytuacji politycznej
 4. Represje i działania aparatu bezpieczeństwa i władz komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego oraz opozycji
 5. Referendum ludowe z 1946 r.
 6. Sfałszowane wybory z 1947 r.
  http://www.tomaszewska.com.pl/1lo.5d.2n.poczatki.wladzy.komunistow.pdf
  https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DfESY8DvJ
  3.Temat: Polska w czasach stalinowskich – ćwiczenia utrwalające

Zagadnienia:

 1. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 2. Przemiany gospodarcze
 3. Stalinizm w kulturze, oświacie i nauce
 4. Państwo terroru
 5. Walka z Kościołem katolickim
 6. Konstytucja PRL z 1952 r.

Karta pracy:  Polska w czasach stalinizmu- do zrobienia i oddania po powrocie
https://epodreczniki.pl/a/okres-stalinizmu-w-polsce/DFfxlyd6I
http://tomaszewska.com.pl/1lo.5d.4an.polska.w.czasach.stalinizmu.pdf
W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt na Messengerze !

chemia:

Obejrzyj film o środkach czystości w celu utrwalenia wiadomości 

Zapoznaj się z materiałem z e-podręcznika dotyczącym mydeł wykonaj polecenia które się tam znajdują 
Obejrzyj film dotyczący efektu cieplarnianego 
wykonaj ćwiczenie interaktywne 

geografia:
 
– zachęcam też do ćwiczenia mapy fizycznej Ameryki Północnej, ćwiczenia o tej tematyce znajdziecie pod adresem  https://online.seterra.com/pl/vgp/3452

– proszę  zapoznać się z materiałem zamieszczonym pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/czy-ropa-rzadzi-swiatem/D16Ajb4Qg

oraz proszę o wykonanie zadań zamieszczonych na stronie 

fizyka:

Drodzy Uczniowie
W związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę o realizację następujących zagadnień i tematów z fizyki.
Bardzo proszę o powtórne przeczytanie i analizę zagadnień do tematu „Efekt fotoelektryczny” podręcznik strona  102 -109 oraz rozwiązanie zadań z kart pracy  (w załączniku) strona 62 zad.  2 oraz str. 63 zad 4 i 5.
karty pracy(1)

Możecie również korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie MEN rozwijając odpowiedni dział oraz przypisane do niego tematy:
https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PvGSLyVqP
https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PpuLO1YQF
https://epodreczniki.pl/b/czy-czastki-materii-moga-byc-dziwne-i-powabne/PA4hjJGuW

Pozdrawiam i Powodzenia
Aneta Zbirowska

biologia:

Proszę utrwalać  materiał  z ostatniego działu „Ochrona przyrody”. Znajduje się on w linku https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-genetyczna/DvyTpMWm5
Na podstawie tego materiału należy wykonać do zeszytu ćwiczenia 1-5 (znajdują się one na końcowej stronie tego materiału).

edukacja dla bezpieczeństwa:
 
– proszę  zapoznać się z materiałem zamieszczonym pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty11