Klasa 7 a

język polski:

„Latarnik” Henryk Sienkiewicz

Zadania do wykonania
https://wordwall.net/pl/resource/462341/polski/latarnik-henryk-sienkiewicz
https://wordwall.net/pl/resource/513851/polski/kompozycja-noweli-latarnik
https://wordwall.net/pl/resource/251398/latarnik-prawda-fa%C5%82sz
https://wordwall.net/pl/resource/923936

Omówienie problematyki utworu
https://www.youtube.com/watch?v=K6QuNBEu7oU

Powtórka z gramatyki

Zdania złożone współrzędnie
http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/zdania-zlozone-wspolrzednie

Zdania złożone podrzędnie
http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/zdanie-zlozone-podrzednie

Zdania wielokrotnie złożone
http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/15-zdanie-wielokrotnie-zlozone

Imiesłowowy równoważnik zdania
http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c172-skladnia/imieslowowy-rownowaznik-zdania

Ćwiczenia

https://wordwall.net/pl/resource/898388/polski/zdania-z%c5%82o%c5%bcone-wsp%c3%b3%c5%82rz%c4%99dnie-i-podrz%c4%99dnie
https://wordwall.net/pl/resource/318893/zdania-z%C5%82o%C5%BCone
https://wordwall.net/pl/resource/567641/zdania-wielokrotnie-z%C5%82o%C5%BCone

język angielski:

utrwalamy słownictwo z rozdziału 5. „Achieve” (ćw.1, str.56, ćw.1, str.58, ćw. 1, str.60);
– do zeszytu słówka z tłumaczeniami (ćw.1, str. 72) + czytanka z ćw.3 i ćw.4, str.72;
– do zeszytu ćw. 1 i 2, str. 76 (z podręcznika).

język rosyjski:

Karty pracy dla uczniów:
Karta_pracy_Czlowiek
Karta_pracy_Edukacja
Karta_pracy_Zycie_prywatne

matematyka:

Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.
Przeanalizować wszystkie przykłady str.193-195
Zad.1-11 str.196-197
Materiały dodatkowe
szaloneliczby.pl/równania-z-jedną-niewiadomą
matzoo.pl/klasa7/rozwiązywanie równań
zestaw 1,2,3

historia:

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich  – ćwiczenia utrwalające.

  1. Zapoznaj się z tematem: I wojna światowa na ziemiach polskich.
  2. Wykonaj poniższe zadania.
    klasa 7 historia

geografia:

– proszę w ramach powtórki przeczytać temat: „Energetyka” http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa-7-podrecznik_2/#p=41
oraz wykonać ćwiczenie na końcu tematu (podręcznik, ćw. 3 str. 141), (odpowiedz do ćwiczenia 3 proszę o zapisanie w zeszycie)

chemia:

Jakie zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne spotyka się w naszym otoczeniu?
lekcja powtórzeniowa z e-podręcznikiem 
Podsumowanie i utrwalenie pisania wzorów sumarycznych na przykładzie tlenków 
lekcja z e-podręcznikiem 
 
fizyka:

Drodzy Uczniowie
W związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę o realizację następujących zagadnień i tematów z fizyki.
Bardzo proszę o przeczytanie i analizę zagadnień do tematu „Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego” podręcznik strona  146 -151 oraz rozwiązanie zadań z podręcznika strona 151 zad.  5 i 6.
Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń ze str.68 – 69 zad. 1 i 2, którego kopię macie w załączniku.
Możecie również korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie MEN rozwijając odpowiedni dział oraz przypisane do niego tematy:
https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-dokonac-pomiarow-ruchu/Px3AIDNud
https://epodreczniki.pl/b/czy-masa-ciala-ma-wplyw-na-jego-przyspieszenie/P11ldcYwl
https://epodreczniki.pl/b/mniejsze-nie-zawsze-jest-lzejsze/P1CRZY6Hg
karty pracy
Pozdrawiam i Powodzenia
Aneta Zbirowskabiologia:-proszę utrwalać materiał z podręcznika str.165-176
– do zeszytu  wykonać zadania 1-6 z kart pracy (załączniki poniżej)
– zadania utrwalające ten materiał znajdują się na stronie www.learningapps.org
Klasa 7