Klasa 2

Zadania do samodzielnej pracy dla ucznia klasy drugiej
Witam Was Drodzy Drugoklasiści
Przygotowałam dla was zadania do samodzielnej pracy w domu, czas realizacji – tydzień
,,Co nowego na wiosnę”

Poniedziałek;
Proszę przeczytać tekst,, Wiosenne nowiny”
Wykonać zadanie 1,2, 4, str.38-39 karta pracy polonistyczna
W karcie pracy matematycznej zadanie 1, 2, 3, 4, str.32- 33. Dla chętnych zadanie 5
Na stronach internetowych obejrzyj zdjęcia ptaków, które wróciły do nas z ciepłych krajów.

Wtorek;
Przeczytaj wiersz ,, Wiosna” Wyszukaj w wierszu nazwy roślin i wpisz do zeszytu.
Wykonaj zadanie 1,2,3, str 40 -41 karta pracy polonistyczna.
Wyklaszcz rytm przysłowia,, Zima odchodzi, wiosna przychodzi”

Środa;
Wykonaj zadanie 1,2, 3,4,5 w karcie pracy matematycznej str. 34-35
Przeczytaj tekst ,,Krokus” Wykonaj zadanie 1,2, 3, w karcie pracy polonistycznej .Do zeszytu zadanie 4 str. 45
Wykonaj wiosenne kwiaty zgodnie z instrukcją w karcie pracy polonistycznej str. 43

Czwartek;
Wykonaj zadania w karcie pracy matematycznej 1, 2, 3, 4, str. 36-37 dla chętnych zadanie 5 str. 37
Przeczytaj tekst ,,Wędrówki ptaków” str. 43 . Odpowiedz na pytanie 1 umieszczone w podręczniku na str. 42.

Piątek;
Przeczytaj tekst ,, Jak szybowiec” Wykonaj zadania 1, 2, w karcie pracy polonistycznej str. 48
Na podstawie ilustracji i podanego słownictwa w zadaniu 3 str.49, wykonaj opis bociana. Według podanego planu; nazwa ptaka, wielkość, barwa, części ciała, moja ocena.
Narysuj bociana zgodnie ze swoim opisem.
Poszukaj informacji na pytanie ,,Czy bocian to ptak chroniony?”
Polecam korzystanie ze stron internetowych zdobywcywiedzypl.

język angielski:

Health problems – utrwalamy słownictwo (cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, toothache, tummy ache).

Utrwalamy wyrazy nagrania znajdują się pod linkiem:  https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  po lewej stronie klikamy: Szkoła podstawowa klasy 1-3 następnie w Tiger2, wybieramy Pupil’s Audio CD3 / NOWOŚĆ, i odtwarzamy ścieżkę 3.18.  ( Książka ćwiczenie 2 i 3 strona 51.)

Słuchamy historyjki 5

Historyjka jest umieszczona w Książce ucznia na stronach 52 i 53. Pod tym linkiem możemy obejrzeć historyjkę: https://www.youtube.com/watch?v=848rfVdA9wQ

lub odsłuchać:  https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  po lewej stronie klikamy: Szkoła podstawowa klasy 1-3 następnie w Tiger2, wybieramy Pupil’s Audio CD3 / NOWOŚĆ, i odtwarzamy ścieżkę ścieżka 3.19.
karty pracy klasa II

 

Zadania do samodzielnej pracy dla ucznia klasy drugiej

Witam Was Drodzy Drugoklasiści
Przygotowałam dla was zadania do samodzielnej pracy w domu, czas realizacji – tydzień
Blok tematyczny ,,Ślady przeszłości”
Proszę przeczytać opowiadanie z podręcznika pt.,, Zwiedzamy zabytki”
Odszukaj i wskaż na zdjęciach zabytki, które odwiedził Kuba. Podręcznik str. 26-27( można wykorzystać strony internetowe przedstawiające zabytki Krakowa)
Wykonaj zadania z karty pracy ;1, 3, 4
Wykonaj zadania w karcie pracy matematycznej 1-5. W zadaniu 3 wykorzystaj znane ci sposoby dodawania. Wzór podany w zadaniu 2, str. 22
Przeczytaj tekst ,,Pamiątki z przeszłości” Wykonaj zadanie 1, 2 w karcie pracy matematycznej.
Wykonaj ramkę na zdjęcia wg wzoru str. 33 podręcznik. Wykonaj zadania ze strony 24-25 karta pracy matematyczna.
Przeczytaj tekst ,,Manufaktura w Łodzi”. Zwróć uwagę na znaczenie słowa ,,manufaktura” ( wyjaśnienie w kąciku ulica ciekawych wyrazów).
Wykonaj ćwiczenia w karcie pracy polonistycznej 1,2,3,4 str. 34 – 35
Wykonaj zadania w karcie pracy matematycznej str. 26 – 27
Na podstawie tekstu ,,Pomniki przyrody” oraz planu opisu zawartego w ćwiczeniu 1, str. 36 karta pracy polonistyczna wykonaj opis drzewa przedstawionego na zdjęciu. Wykorzystaj podane słownictwo.
Wykonaj zadania 1- 7 w karcie pracy matematycznej str. 28-29
Dodatkowo zachęcam aby obejrzeć pomniki przyrody znajdujące się w naszej gminie korzystając ze stron internetowych gminy Horodło.
Zadania proponowane do realizacji nie wyczerpują w pełni zasobów kart pracy, chętne dzieci mogą rozwiązywać więcej zadań .

język angielski:

Jeśli dziecko nie odebrało książki ze szkoły pod tym linkiem https://anglistaonline.macmillan.pl/ na dole strony mamy dostęp do książek i ćwiczeń, wchodzimy w tytuł naszej książki TIGER – klikamy pobierz, odszukujemy książkę i zeszyt ćwiczeń do klasy 2. Teksty piosenek znajdują się w Zeszycie ćwiczeń Tiger 2 na stronie 88- 91. Płyta z piosenkami znajduje się na końcu w podręczniku. Przy tytułach znajdują się numery ścieżek z płyty CD z piosenkami. Proszę rodziców o kontakt w razie pytań birusewa@o2.pl.
Proszę utrwalić sobie piosenki 23,, I want to play’’ oraz 25 ,,In the classroom’’. DLA CHĘTNYCH dodatkowe  karty pracy.
klasa II karty pracy
 https://www.youtube.com/watch?v=6-EhRsTc6rM

Rozdział 5 What’s the matter?- Co się stało ? Poznajemy nazwy problemów zdrowotnych

Proszę zapoznać się z nowymi wyrazami ze strony 51 w podręczniku ćwiczenie 3. Wymowę wyrazów można sprawdzić w dowolnym internetowym translatorze. Poniższą tabelkę proszę przepisać do zeszytu. DLA CHĘTNYCH: zeszyt ćwiczeń strona 50 ćwiczenie 1,2.

 

 1. Zastąp dodawanie mnożeniem
  wzór 6+6+6 = 3 ·6 =18
  4+4+4+4 = 4·
  5 +5 =
  2+2+2+2+2=
  9+ 9 =
  3+3+3+3 =
 1. Ułóż zadanie tekstowe do wzoru;32- 5
 2. Zapisz działania odwrotnewzór 32: 4 = 8 bo 8·4 = 32
  24:6 =
  16 :2 =
  28 : 4 =
 1. Czasownik ,,czytam” odmień przez osoby liczby pojedynczej i mnogiej oraz przez czas teraźniejszy, przyszły i przeszły.

 2. Przeczytaj tekst z podręcznika z cyklu Listy do Hani i Henia ,,Kup mi to kup” dotyczącego robienia zakupów. Narysuj ilustrację do przeczytanego tekstu.

język angielski:

Proszę powtórzyć słownictwo z rozdziału 4 (board game, hide and seek, football, basketball, cards, tag, hopscotch, computer game). Proszę wykonać rysunek  z ulubioną,  wyciąć  i wkleić  do  zeszytu.  Pod  rysunkiem piszemy: I want to play  ………..( wpisujemy swoja ulubioną grę).

Na stronie https://wordwall.net/pl klikamy w ,,Zobacz przykładowe materiały’’. Strona przeniesie was do wyszukiwarki materiałów, do której wpisujecie tytuł swojego podręcznika czyli Tiger 2. Po kliknięciu w lupkę pojawią się zadania leksykalne i gramatyczne do podręcznika. Proszę wykonywać te zadania.