Specjalista do spraw urody.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. UNII HORODELSKIEJ

 

W HORODLE

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle to szkoła, która odznacza się nowatorskim podejściem do procesu dydaktyczno – wychowawczego. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna podjęły się wdrożenia innowacji pedagogicznej „SPECJALISTA DO SPRAW URODY” celem zapewnienia młodzieży szerszych możliwości na rynku pracy. W ramach tych działań przewidziana  jest realizacja przedmiotu: kosmetologia i podstawy urody w wymiarze 2 godzin tygodniowo w cyklu trzyletnim.

 

W czerwcu 2011 roku innowacja uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty w Lublinie. Proponowane rozwiązanie innowacyjne daje naszym uczniom szansę ubiegania się o dyplom czeladnika oraz możliwość zatrudnienia w punktach usługowych.