Klub czytelnika

KONKURSY CZYTELNICZE ROZSTRZYGNIĘTE!

Laureaci szkolnego konkursu czytelniczego i plastycznego
” W podróż z Małym Księciem”

Konkurs czytelniczy:
I.   miejsce Wiktoria Sułkowska
II.  miejsce Paweł Jerzyna
III. miejsce Aleksandra Ciężka

Konkurs plastyczny:
I.    miejsce Adrian Buczko
II.   miejsce Agata Aronowska
III.  miejsce Paulina Pałys
       Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy słodkie nagrody pocieszenia.
Organizator- Biblioteka Gimnazjum i Liceum ZS w Horodle.

SŁAWNI O MIŁOŚCI

Miłość – według Wikipedii;) – złożone, trudne do zdefiniowania zjawisko, często utożsamiane z uczuciem, które przejawia się w relacji do drugiej osoby (lub obiektu), połączonej z silnym pragnieniem stałego obcowania z nią, czemu może towarzyszyć pociąg fizyczny do osoby będącej obiektem uczucia. Zwykle jest okazywana przez próby uszczęśliwiania kochanej osoby”.
Czy o miłości już powiedziano wystarczająco dużo, byśmy ją dobrze znali?Czym jest lub nie jest?
Wszyscy mają coś do powiedzenia na ten temat. Miłości chcielibyśmy doświadczać, powinniśmy też ją okazywać każdego dnia. Miłość łatwiej zdobyć niż utrzymać przy sobie. Miłość …
Te i inne przemyślenia pisarzy, filozofów, sławnych ludzi z okazji walentynek, czyli święta zakochanych- do nabycia, przemyślenia, świętowania, uszczęśliwiania
i snucia własnych przemyśleń zachęcają- Klub Czytelnika i nauczyciel bibliotekarz:)

 

ROK 2018- ROKIEM ZBIGNIEWA HERBERTA

„Poeta i eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym,o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku”.
www. culture.pl
Wybrane zbiory wierszy i esejów
Struna światła- 1956.
Hermes, pies i gwiazda- 1957
Studium przedmiotu- 1961.
Barbarzyńca w ogrodzie-1962.
Napis- 1969.
Pan Cogito- 1974.
Raport z oblężonego miasta i inne wiersze- 1983.
Elegia na odejście- 1990.
Rovigo- 1992.
Martwa natura z wędzidłem 1993.
Epilog burzy- 1998.

Odkryj dla siebie Herberta, wyrusz w podróż z Panem Cogito! Od 10 marca zapraszamy na wystawkę do biblioteki, a w już w kwietniu do bliskiego spotkania z poezją patrona roku – Klub Czytelnika!

 

Regulamin Konkursu Czytelniczego  „W świecie hobbitów, elfów i krasnoludów”

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „W świecie hobbitów, elfów i krasnoludów” w ramach obchodów Światowych Dni Książki i Praw Autorskich.

2.    Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum ZS Horodło.

3.    Fundatorem nagród są organizatorzy.

4.    Konkurs zostanie przeprowadzony w ZS w Horodle. (Nr sali oraz godzina zostaną podane w przeddzień  konkursu, tj.  24 maja 2016 r.)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba uczęszczająca do gimnazjum i liceum w Horodle.

2. W czasie trwania konkursu nie wolno:

 • używać tekstów oraz innych materiałów pomocniczych, telefonów komórkowych
 • odpisywać od drugiej osoby.

3. Zakres materiału.

a) W konkursie obowiązuje znajomość powieści R. R. Tolkiena „ Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”:

 • oraz ogólna wiedza na temat autora

4. Konkurs składa z pisemnego testu sprawdzającego znajomość treści książki (25 maja 2016r.).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2016r..

6. W skład jury oceniającego prace wchodzą Organizatorzy – pani Agnieszka Kossowska i pani Edyta Woroniewicz- Fornal.

7. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli języka polskiego do 24 maja 2016r.

Nagrody

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Za 1 miejsce nagrodą jest książka i ocena celująca z aktywności z języka polskiego.

Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety i ocena bardzo dobra z aktywności z języka polskiego.

Zdobywcami nagród w Konkursie są uczestnicy, zdobędą największą ilość punktów.

Dane osobowe Uczestników konkursu:

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza, .

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Organizator

Agnieszka Kossowska

Regulamin Konkursu Czytelniczego „W świecie Wiedźmina”

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „W świecie Wiedźmina” w ramach obchodów Światowych Dni Książki i Praw Autorskich.

2.    Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum ZS Horodło.

3.    Fundatorem nagród są organizatorzy.

4.    Konkurs zostanie przeprowadzony w ZS w Horodle. (Nr sali oraz godzina zostaną podane w przeddzień  konkursu, tj.  25 kwietnia 2016 r.)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba uczęszczająca do gimnazjum i liceum w Horodle.

2.    W czasie trwania konkursu nie wolno:

 • używać tekstów oraz innych materiałów pomocniczych, telefonów komórkowych
 • odpisywać od drugiej osoby.

3. Zakres materiału.

a) W konkursie obowiązuje znajomość powieści Andrzeja Sapkowskiego  „ Ostatnie życzenie”:

 • oraz ogólna wiedza na temat autora

4. Konkurs składa z pisemnego testu sprawdzającego znajomość treści książki (26 kwietnia).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia.

6. W skład jury oceniającego prace wchodzą Organizatorzy – pani Agnieszka Kossowska i pani Edyta Woroniewicz- Fornal.

7. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli języka polskiego do 25 kwietnia 2016r.

Nagrody

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Za 1 miejsce nagrodą jest książka i ocena celująca z aktywności z języka polskiego.

Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety i ocena bardzo dobra z aktywności z języka polskiego.

Zdobywcami nagród w Konkursie są uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów.

Dane osobowe Uczestników konkursu:

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza, .

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 

Organizator

Agnieszka Kossowska

Biblioteka

biblio1 biblio2 biblio3

Powyższ materiały graficzne pochodzą ze strony www.bibliotekawszkole.pl

Program Klubu

Program klubu jest zgodny z założeniami Programu Wychowawczego Szkoły oraz z „Podstawą programową kształcenia ogólnego”.

                                               CYTAT

Członkami klubu mogą być uczniowie gimnazjum i liceum ZSH

CZYTANIE 4
 

CELE OGÓLNE:

 • wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania,

 • zaspokojenie potrzeb : akceptacji, bycia zauważonym; doznanie przeżycia sukcesu i podniesienie własnej wartości,

 • przygotowanie uczniów do roli czytelnika,

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

 • bogacenie słownictwa,

 • kształtowanie umiejętności wyrażania myśli,

 • doskonalenie umiejętności rozmowy o własnych uczuciach, wewnętrznych przeżyciach, stanach lękowych, kłopotach,

 • kształcenie wrażliwości uczniów,

 • eliminowanie negatywnych zachowań /poniżanie innych, kłamstwa, kradzież

 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

CELE OPERACYJNE:

 • wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa książka,

 • określa nastrój utworu,

 • analizuje i ocenia postępowanie bohaterów,

 • czyta ze zrozumieniem tekst,

 • wypowiada się na temat ulubionych książek,

 • redaguje recenzję

METODY SŁOWNE:

 • słuchanie czytanych tekstów literackich,

 • swobodna rozmowa, dialog,

 • opowiadanie treści utworów,

METODY AKTYWIZUJĄCE:

 • dyskusja twórcza,

 • drama,

 • gry i zabawy integracyjne,

 • gry logiczne i dramatyczne,

 • „burza mózgów”,

FORMY:

 • pisanie recenzji przeczytanych książek,

 • dyskusja,

 • konkurs na najlepszą recenzję.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • fragmenty tekstów literackich,

 • płyty z nagraniami muzycznymi,

  TEKSTY LITERACKIE:

Literatura dla młodzieży z uwzględnieniem zainteresowań członków klubu.

KWIECIEŃ:

Spotkanie organizacyjne.

Opracowanie zasad publikacji recenzji i planu pracy klubu oraz loga

Opracowanie zasad konkursu.

Publikacja pierwszych recenzji.

MAJ:

Spotkanie dyskusyjne- „ Co by było gdyby…-inne zakończenie książki, którą przeczytałem”

Publikacja kolejnych recenzji.

CZERWIEC: 

Spotkanie dyskusyjne: „Książka na plażę”

Publikacja recenzji.

Rozstrzygnięcie konkursu

BIBLIOGRAFIA:
Stasica J., „Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów, zajęcia relaksujące”, Kraków 2001. .

 

Recenzje uczniów:

Kimberly Derting „ Przysięga”

Ludania, brutalny kraj z surowymi prawami i społeczeństwem podzielonym na klasy mówiące różnymi językami. Siedemnastoletnia Charlaina rozumie wszystkie języki. Przez całe życie z powodzeniem ukrywała ten śmiertelnie niebezpieczny dar .Książka warta przeczytania. Świetna historia! Czyta się ją jednym tchem

Wezwanie .

Kelley Armstrong „ Wezwanie „ 

Bohaterka- 15 letnia Chloe pewnego dnia w swojej szkole widzi nieżyjącego woźnego. Zostaje skierowana do Lyle House- ośrodka dla trudnych nastolatków…Akcja trzyma w napięciu , wciąga czytelnika i nie pozwala odłożyć książki.

Przebudzenie . 

 Kelley Armstrong „ Przebudzenie”.

Kontynuacja książki pt. Wezwanie.  Bardzo szybko i przyjemnie się czyta .

Chloe dysponuje niezwykłymi zdolnościami.  Widzi duchy, a także jest w stanie wskrzeszać zmarłych, co często ma przerażające konsekwencje. Bardzo szybko i przyjemnie się czyta .

John Maxwell Coetzee „ Chłopięce lata”

Książka otwiera autobiograficzny cykl powieści autora . Opisuje w niej swoje dzieciństwo i dojrzewanie wśród różnych społeczności południowej Afryki. Chłopak dorasta w cieniu nad opiekuńczej matki, o której często wspomina . Pisze o uczuciach. Bohater ma młodszego brata oraz ojca – prawnika i pijaka, którego John nie darzy szacunkiem . Coetzee dokładnie przedstawia obraz szkoły, stosunków rodzinnych oraz wakacji na farmie u rodziny ojca. Czuje się tam jak w domu. Jest to jego święte miejsce, azyl. Autor nie idealizuje swojego dzieciństwa. Coetzee w swoich książkach jest szczery do bólu, nieraz kontrowersyjny , a momentami zabawny. Książka fascynuje czytelnika swoimi ciekawymi opisami, przemyśleniami bohatera oraz humorystycznymi dialogami. Szczerze zachęcam do przeczytania.

Autor: Emilia Kozak

Kristin Cast „Spalona”

W życiu zapalonego czytelnika pojawiają się książki zdolne zmienić światopogląd, które mają moc oddziaływania na naszą wyobraźnię oraz psychikę. Dla mnie taką książką jest „Spalona” napisana przez Kristin Cast , a wydana w 2010 roku. Losy bohaterów toczą się w świecie podobnym do ludzkiego, lecz wyróżnia go fakt, że bohaterowie są wampirami. Od początku akcja książki obfituje w dziwne, trudne do zrozumienia zdarzenia. Czytający może wysnuć wniosek, że jest to kolejny melodramat o miłości wampirów, lecz jeśli skupimy się, zobaczymy, że mówi ona o prawdziwym, nieidealnym życiu. Sprawach, które dzieją się codzienne w realnym świecie. Książka naprawdę godna polecenia. Lekka i przyjemna do czytania . Naprawdę polecam.

Autor: Emilia Kozak

Coetzee „ Chłopięce lata

Książka otwiera autobiograficzny cykl powieści autora . Opisuje w niej swoje dzieciństwo i dojrzewanie wśród różnych społeczności południowej Afryki. Chłopak dorasta w cieniu nad opiekuńczej matki, o której często wspomina . Pisze o uczuciach. Bohater ma młodszego brata oraz ojca – prawnik, pijak którego John nie darzy szacunkiem . Coetzee dokładnie przedstawia obraz szkoły, stosunków rodzinnych oraz wakacji na farmie u rodziny ojca. Czuje się tam jak w domu. Jest to jego święte miejsce, azyl. Autor nie idealizuje swojego dzieciństwa. Coetzee w swoich książkach jest szczery do bólu, nieraz kontrowersyjny , a momentami zabawny. Książka fascynuje czytelnika swoimi ciekawymi opisami, przemyśleniami bohatera oraz humorystycznymi dialogami. Szczerze zachęcam do przeczytania.

Autor: Emilia Kozak

Egzamin dojrzałości” Lois Lowry .

Książkę czyta się bardzo szybko. Nie można się od niej oderwać ciekawa i ciepła historia. Główna bohaterka Natalie wyrusza w podróż w poszukiwaniu swojej biologicznej matki. Dowiaduje się o niej wielu ciekawych rzeczy.

Świat do góry nogami”. Beata Ostrowicka.

Świetna książka . O  życiu po stracie rodzica. Głównej bohaterki mama ginie w wypadku samochodowym. Nastolatka musi sobie radzić ze szkołą , pracami domowymi oraz zastąpić matkę młodszemu rodzeństwu.

Zła dziewczyna”. Beata Ostrowicka. 

Bardzo wciągająca książka. Pouczająca trochę przygnębiająca , ale warto ją przeczytać. Opowiada o osiemnastoletniej dziewczynie której ciocia zostawiła dom w spadku. Dochodzi do rodzinnego konfliktu. Pozbawiona oparcia najbliższych musi radzić sobie sama.

Autor recenzji: Kinga Rządkowska

Ślady małych stóp na piasku” to bestsellerowa powieść francuskiej pisarki Anny Dauphine Julliand. Książka niosąca ze sobą wiele przemyśleń oraz głębszego spojrzenia na świat i otaczających nas ludzi.

Główną bohaterką jest mała dziewczynka Thais, córka Anny Douphine i jej męża Luica. Małżeństwo posiada jeszcze jedno dziecko, synka Gesparda. Całe ich życie układa się cudownie do czasu gdy pisarka zauważa , że jej córeczka lekko powłóczy nóżką i jej chód jest nierównomierny. Zaniepokojona tym zjawiskiem postanawia zrobić badania lekarskie Thais. Spokój i szczęście rodziny zostają zburzone. Okazuje się ze dziewczynka choruje na rzadką chorobę genetyczną leukodystrofię metachromatyczną. Niestety, zostaje ona wykryta za późno, by można było cokolwiek z tym zrobić. Jednakże rodzice Thais i ich przyjaciele nie zamierzają się tak łatwo poddać. Starają się zapewnić dziecku jak najlepsze warunki, chociaż to bardzo trudne wyzwanie. W książce jest bardzo trafnie przedstawiona sytuacja, w której to matka musi pogodzić się z chorobą i zbliżającą się śmiercią córeczki. Anne uczy tego sama bohaterka, przyzwyczaja ją najpierw do swojego stanu później pomaga jej zrozumie, że chociaż niedługo będzie musiała się z nią pożegnać, tak naprawdę nigdy jej nie opuści.

Książka przepełniona bólem i cierpieniem, ale również nadzieją i nieustannym poszukiwaniem szczęścia w pojedynczych wydarzeniach. Opowiada o sile matczynej miłości oraz niezwykłym poświęceniu wkładanym w każdą czynność. Pisarka Anne Douphine wypełnia obietnicę złożoną chorej córce,że będzie miała ona życie pełne miłości i poczucia bycia kochaną.

Moim zdaniem powieści nie da się ocenić jednoznacznie. O opisanych tam problemach i realiach nie można powiedzieć w sposób prosty. Mimo tragizmu, książka daje nadzieję i uczy dostrzegać kłopoty innych i traktować je osobiście.

Autor recenzji: Marta Hajkowska