Klub czytelnika

Regulamin Konkursu Czytelniczego  „W świecie hobbitów, elfów i krasnoludów”

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „W świecie hobbitów, elfów i krasnoludów” w ramach obchodów Światowych Dni Książki i Praw Autorskich.

2.    Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum ZS Horodło.

3.    Fundatorem nagród są organizatorzy.

4.    Konkurs zostanie przeprowadzony w ZS w Horodle. (Nr sali oraz godzina zostaną podane w przeddzień  konkursu, tj.  24 maja 2016 r.)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba uczęszczająca do gimnazjum i liceum w Horodle.

2. W czasie trwania konkursu nie wolno:

 • używać tekstów oraz innych materiałów pomocniczych, telefonów komórkowych
 • odpisywać od drugiej osoby.

3. Zakres materiału.

a) W konkursie obowiązuje znajomość powieści R. R. Tolkiena „ Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”:

 • oraz ogólna wiedza na temat autora

4. Konkurs składa z pisemnego testu sprawdzającego znajomość treści książki (25 maja 2016r.).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2016r..

6. W skład jury oceniającego prace wchodzą Organizatorzy – pani Agnieszka Kossowska i pani Edyta Woroniewicz- Fornal.

7. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli języka polskiego do 24 maja 2016r.

Nagrody

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Za 1 miejsce nagrodą jest książka i ocena celująca z aktywności z języka polskiego.

Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety i ocena bardzo dobra z aktywności z języka polskiego.

Zdobywcami nagród w Konkursie są uczestnicy, zdobędą największą ilość punktów.

Dane osobowe Uczestników konkursu:

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza, .

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Organizator

Agnieszka Kossowska

Regulamin Konkursu Czytelniczego „W świecie Wiedźmina”

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „W świecie Wiedźmina” w ramach obchodów Światowych Dni Książki i Praw Autorskich.

2.    Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum ZS Horodło.

3.    Fundatorem nagród są organizatorzy.

4.    Konkurs zostanie przeprowadzony w ZS w Horodle. (Nr sali oraz godzina zostaną podane w przeddzień  konkursu, tj.  25 kwietnia 2016 r.)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba uczęszczająca do gimnazjum i liceum w Horodle.

2.    W czasie trwania konkursu nie wolno:

 • używać tekstów oraz innych materiałów pomocniczych, telefonów komórkowych
 • odpisywać od drugiej osoby.

3. Zakres materiału.

a) W konkursie obowiązuje znajomość powieści Andrzeja Sapkowskiego  „ Ostatnie życzenie”:

 • oraz ogólna wiedza na temat autora

4. Konkurs składa z pisemnego testu sprawdzającego znajomość treści książki (26 kwietnia).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia.

6. W skład jury oceniającego prace wchodzą Organizatorzy – pani Agnieszka Kossowska i pani Edyta Woroniewicz- Fornal.

7. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli języka polskiego do 25 kwietnia 2016r.

Nagrody

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Za 1 miejsce nagrodą jest książka i ocena celująca z aktywności z języka polskiego.

Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety i ocena bardzo dobra z aktywności z języka polskiego.

Zdobywcami nagród w Konkursie są uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów.

Dane osobowe Uczestników konkursu:

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza, .

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 

Organizator

Agnieszka Kossowska

Biblioteka

biblio1 biblio2 biblio3

Powyższ materiały graficzne pochodzą ze strony www.bibliotekawszkole.pl

Program Klubu

Program klubu jest zgodny z założeniami Programu Wychowawczego Szkoły oraz z „Podstawą programową kształcenia ogólnego”.


                                               CYTAT

Członkami klubu mogą być uczniowie gimnazjum i liceum ZSH

CZYTANIE 4
 

CELE OGÓLNE:

 • wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania,

 • zaspokojenie potrzeb : akceptacji, bycia zauważonym; doznanie przeżycia sukcesu i podniesienie własnej wartości,

 • przygotowanie uczniów do roli czytelnika,

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

 • bogacenie słownictwa,

 • kształtowanie umiejętności wyrażania myśli,

 • doskonalenie umiejętności rozmowy o własnych uczuciach, wewnętrznych przeżyciach, stanach lękowych, kłopotach,

 • kształcenie wrażliwości uczniów,

 • eliminowanie negatywnych zachowań /poniżanie innych, kłamstwa, kradzież

 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

CELE OPERACYJNE:

 • wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa książka,

 • określa nastrój utworu,

 • analizuje i ocenia postępowanie bohaterów,

 • czyta ze zrozumieniem tekst,

 • wypowiada się na temat ulubionych książek,

 • redaguje recenzję

METODY SŁOWNE:

 • słuchanie czytanych tekstów literackich,

 • swobodna rozmowa, dialog,

 • opowiadanie treści utworów,

METODY AKTYWIZUJĄCE:

 • dyskusja twórcza,

 • drama,

 • gry i zabawy integracyjne,

 • gry logiczne i dramatyczne,

 • „burza mózgów”,

FORMY:

 • pisanie recenzji przeczytanych książek,

 • dyskusja,

 • konkurs na najlepszą recenzję.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • fragmenty tekstów literackich,

 • płyty z nagraniami muzycznymi,

  TEKSTY LITERACKIE:

Literatura dla młodzieży z uwzględnieniem zainteresowań członków klubu.

KWIECIEŃ:

Spotkanie organizacyjne.

Opracowanie zasad publikacji recenzji i planu pracy klubu oraz loga

Opracowanie zasad konkursu.

Publikacja pierwszych recenzji.

MAJ:

Spotkanie dyskusyjne- „ Co by było gdyby…-inne zakończenie książki, którą przeczytałem”

Publikacja kolejnych recenzji.

CZERWIEC: 

Spotkanie dyskusyjne: „Książka na plażę”

Publikacja recenzji.

Rozstrzygnięcie konkursu

BIBLIOGRAFIA:
Stasica J., „Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów, zajęcia relaksujące”, Kraków 2001. .

 

Recenzje uczniów:

Kimberly Derting „ Przysięga”

Ludania, brutalny kraj z surowymi prawami i społeczeństwem podzielonym na klasy mówiące różnymi językami. Siedemnastoletnia Charlaina rozumie wszystkie języki. Przez całe życie z powodzeniem ukrywała ten śmiertelnie niebezpieczny dar .Książka warta przeczytania. Świetna historia! Czyta się ją jednym tchem

Wezwanie .

Kelley Armstrong „ Wezwanie „ 

Bohaterka- 15 letnia Chloe pewnego dnia w swojej szkole widzi nieżyjącego woźnego. Zostaje skierowana do Lyle House- ośrodka dla trudnych nastolatków…Akcja trzyma w napięciu , wciąga czytelnika i nie pozwala odłożyć książki.

Przebudzenie . 

 Kelley Armstrong „ Przebudzenie”.

Kontynuacja książki pt. Wezwanie.  Bardzo szybko i przyjemnie się czyta .

Chloe dysponuje niezwykłymi zdolnościami.  Widzi duchy, a także jest w stanie wskrzeszać zmarłych, co często ma przerażające konsekwencje. Bardzo szybko i przyjemnie się czyta .

John Maxwell Coetzee „ Chłopięce lata”

Książka otwiera autobiograficzny cykl powieści autora . Opisuje w niej swoje dzieciństwo i dojrzewanie wśród różnych społeczności południowej Afryki. Chłopak dorasta w cieniu nad opiekuńczej matki, o której często wspomina . Pisze o uczuciach. Bohater ma młodszego brata oraz ojca – prawnika i pijaka, którego John nie darzy szacunkiem . Coetzee dokładnie przedstawia obraz szkoły, stosunków rodzinnych oraz wakacji na farmie u rodziny ojca. Czuje się tam jak w domu. Jest to jego święte miejsce, azyl. Autor nie idealizuje swojego dzieciństwa. Coetzee w swoich książkach jest szczery do bólu, nieraz kontrowersyjny , a momentami zabawny. Książka fascynuje czytelnika swoimi ciekawymi opisami, przemyśleniami bohatera oraz humorystycznymi dialogami. Szczerze zachęcam do przeczytania.

Autor: Emilia Kozak

Kristin Cast „Spalona”

W życiu zapalonego czytelnika pojawiają się książki zdolne zmienić światopogląd, które mają moc oddziaływania na naszą wyobraźnię oraz psychikę. Dla mnie taką książką jest „Spalona” napisana przez Kristin Cast , a wydana w 2010 roku. Losy bohaterów toczą się w świecie podobnym do ludzkiego, lecz wyróżnia go fakt, że bohaterowie są wampirami. Od początku akcja książki obfituje w dziwne, trudne do zrozumienia zdarzenia. Czytający może wysnuć wniosek, że jest to kolejny melodramat o miłości wampirów, lecz jeśli skupimy się, zobaczymy, że mówi ona o prawdziwym, nieidealnym życiu. Sprawach, które dzieją się codzienne w realnym świecie. Książka naprawdę godna polecenia. Lekka i przyjemna do czytania . Naprawdę polecam.

Autor: Emilia Kozak

Coetzee „ Chłopięce lata

Książka otwiera autobiograficzny cykl powieści autora . Opisuje w niej swoje dzieciństwo i dojrzewanie wśród różnych społeczności południowej Afryki. Chłopak dorasta w cieniu nad opiekuńczej matki, o której często wspomina . Pisze o uczuciach. Bohater ma młodszego brata oraz ojca – prawnik, pijak którego John nie darzy szacunkiem . Coetzee dokładnie przedstawia obraz szkoły, stosunków rodzinnych oraz wakacji na farmie u rodziny ojca. Czuje się tam jak w domu. Jest to jego święte miejsce, azyl. Autor nie idealizuje swojego dzieciństwa. Coetzee w swoich książkach jest szczery do bólu, nieraz kontrowersyjny , a momentami zabawny. Książka fascynuje czytelnika swoimi ciekawymi opisami, przemyśleniami bohatera oraz humorystycznymi dialogami. Szczerze zachęcam do przeczytania.

Autor: Emilia Kozak

Egzamin dojrzałości” Lois Lowry .

Książkę czyta się bardzo szybko. Nie można się od niej oderwać ciekawa i ciepła historia. Główna bohaterka Natalie wyrusza w podróż w poszukiwaniu swojej biologicznej matki. Dowiaduje się o niej wielu ciekawych rzeczy.

Świat do góry nogami”. Beata Ostrowicka.

Świetna książka . O  życiu po stracie rodzica. Głównej bohaterki mama ginie w wypadku samochodowym. Nastolatka musi sobie radzić ze szkołą , pracami domowymi oraz zastąpić matkę młodszemu rodzeństwu.

Zła dziewczyna”. Beata Ostrowicka. 

Bardzo wciągająca książka. Pouczająca trochę przygnębiająca , ale warto ją przeczytać. Opowiada o osiemnastoletniej dziewczynie której ciocia zostawiła dom w spadku. Dochodzi do rodzinnego konfliktu. Pozbawiona oparcia najbliższych musi radzić sobie sama.

Autor recenzji: Kinga Rządkowska

Ślady małych stóp na piasku” to bestsellerowa powieść francuskiej pisarki Anny Dauphine Julliand. Książka niosąca ze sobą wiele przemyśleń oraz głębszego spojrzenia na świat i otaczających nas ludzi.

Główną bohaterką jest mała dziewczynka Thais, córka Anny Douphine i jej męża Luica. Małżeństwo posiada jeszcze jedno dziecko, synka Gesparda. Całe ich życie układa się cudownie do czasu gdy pisarka zauważa , że jej córeczka lekko powłóczy nóżką i jej chód jest nierównomierny. Zaniepokojona tym zjawiskiem postanawia zrobić badania lekarskie Thais. Spokój i szczęście rodziny zostają zburzone. Okazuje się ze dziewczynka choruje na rzadką chorobę genetyczną leukodystrofię metachromatyczną. Niestety, zostaje ona wykryta za późno, by można było cokolwiek z tym zrobić. Jednakże rodzice Thais i ich przyjaciele nie zamierzają się tak łatwo poddać. Starają się zapewnić dziecku jak najlepsze warunki, chociaż to bardzo trudne wyzwanie. W książce jest bardzo trafnie przedstawiona sytuacja, w której to matka musi pogodzić się z chorobą i zbliżającą się śmiercią córeczki. Anne uczy tego sama bohaterka, przyzwyczaja ją najpierw do swojego stanu później pomaga jej zrozumie, że chociaż niedługo będzie musiała się z nią pożegnać, tak naprawdę nigdy jej nie opuści.

Książka przepełniona bólem i cierpieniem, ale również nadzieją i nieustannym poszukiwaniem szczęścia w pojedynczych wydarzeniach. Opowiada o sile matczynej miłości oraz niezwykłym poświęceniu wkładanym w każdą czynność. Pisarka Anne Douphine wypełnia obietnicę złożoną chorej córce,że będzie miała ona życie pełne miłości i poczucia bycia kochaną.

Moim zdaniem powieści nie da się ocenić jednoznacznie. O opisanych tam problemach i realiach nie można powiedzieć w sposób prosty. Mimo tragizmu, książka daje nadzieję i uczy dostrzegać kłopoty innych i traktować je osobiście.

Autor recenzji: Marta Hajkowska