Kółko ALCHEMIK

Od kilku lat nauczycielka chemii pani mgr Iwona Słupska prowadzi zajęcia chemiczne dla młodzieży chcącej pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania z zakresu chemii.

Celami zajęć są:

– poszerzenie wiedzy z zakresu chemii oraz zapewnienie uczniom czynnika motywacyjnego

do samorozwoju intelektualnego

– przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych

– popularyzacja nauk ścisłych oraz pokazanie wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi

dziedzinami nauki poprzez wykonywanie projektów edukacyjnych

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupach

– kształtowanie logicznego myślenia

– umiejętność dzielenia się wiedzą

Zajęcia odbywają się po lekcjach najczęściej na 7 lub 8 godzinie lekcyjnej we wtorki.

 

ALCHEMIK DETEKTYWEM  

Kółko rozwijające zainteresowania uczniów tematyką chemiczną w ostatnim czasie wzięło pod lupę kryminalistykę. Temat rozwinął się podczas jednych z zajęć i tak stworzyliśmy cykl spotkań. Określiliśmy cele i zadania jakie będziemy realizować. A co już zrobiliśmy?

Po pierwsze – karty do identyfikacji odcisków palców. Nauka poprzez frajdę.

Po drugie – gipsowe odlewy naszych dłoni. Nauka poprzez przyziemne czynności. Wiemy dlaczego gips tak szybko twardnieje. 

W bliższym lub dalszym czasie: rozwiązywanie zagadek kryminalnych z wykorzystaniem substancji chemicznych.

A przed nami jeszcze wiele innych pomysłów do zrealizowania.

Naprawdę nauka nie musi być nudna!

Chemicy – detektywi: Kozak Emilia, Kruk Dominika, Boniewska Karolina, Kowalczuk Kacper, Hajkoweka Marta, Małyska Joanan, Markiewicz Elżbieta.

Opiekun kółka: mgr Iwona Słupska