WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W NASZEJ SZKOLE

     22 kwietnia 2022 uczniowie klas licealnych spotkali się z pracownikami Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Po prelekcji dotyczącej historii formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna st.chor. Jarosław Graf (wychowawca działu penitencjarnego) zwrócił uwagę na zadania Służby Więziennej.
   Głównym celem spotkania było zainteresowanie młodych ludzi pracą w więziennictwie. Uczniom przedstawiono wymagania stawiane przed kandydatami do służby, przywileje i korzyści wynikające z bycia w tejże formacji. Przedstawiono jak wygląda proces rekrutacji. Młodzież z zainteresowaniem słuchała o pracy w zakładzie karnym, zadając jednocześnie wiele pytań. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wykorzystywanymi w służbie jednostkami broni, pracą psa tropiącego oraz środkami przymusu bezpośredniego.