„NARÓD BEZ HISTORII BŁĄDZI, JAK CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”

     8 listopada społeczność szkolna uroczyście obchodziła 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem biało-czerwonej flagi, sztandarów oraz Ognia Niepodległości, przy którym wartę pełnili przedstawiciele drużyny harcerskiej. Punktualnie o godzinie 11.11 ośpiewana została pełna wersja  hymnu Polski.
     Pan Dyrektor Jan Hajkowski przypomniał, czym jest patriotyzm i jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za nasza wolność. Wiersze i piosenki w wykonaniu naszych uczniów wprowadziły zebranych w atmosferę wydarzeń  roku 1918. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w odzyskanie niepodległości przez Polskę.