DROGI GIMNAZJALISTO!

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje pasje w miłej atmosferze, wśród życzliwych osób, wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle.

KALENDARIUM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Termin: od 14 maja do 15 czerwca 2018 r.

  1. Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu

Termin: od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Termin: do 03 lipca 2018r.

    4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Termin: 04 lipca 2018 r.

  1. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

    Termin: do 06 lipca 2018 r.

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Termin: 09 lipca 2018 r.

7.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Termin: 10 lipca 2018 r.

Zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów prosimy o kontakt:
Liceum Ogólnokształcące w Horodle
Ul. Piłsudskiego 58
22- 523 Horodło
Tel. ( 84 ) 651 53 31
sphorodlo@interia.pl