HARMONOGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Rekolekcje wielkopostne odbywają się w dniach: 19.03.2018r. (poniedziałek), 20.03.2017r.(wtorek) i 21.03.2018r. (środa).

Biorą w nich udział uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa.

Klasy 0 -III SP nie biorą udziału w rekolekcjach (ustalenie ks. Proboszcza

19 – 20 marca (poniedziałek – wtorek):

8.00 – 9.15. – lekcje według planu (1., 2.)
9.20 – wyjście pod opieką nauczycieli do kościoła (uczniowie, którzy nie idą do kościoła pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli)
9.30 – 10.30 – msza św.
ok.10.35 powrót do szkoły – lekcje według planu (4,5,6)

Odjazdy do domów pierwszymi kursami.

21 marca ( środa):

7.55 – wyjście pod opieką nauczycieli do kościoła (uczniowie, którzy nie idą do kościoła pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli)
8.00 – 9.00 – msza św.

Uczniowie klas IV – VI SP:
9.15
– powrót do szkoły
9.30 – 11.30 -obchody Pierwszego Dnia Wiosny (gry, zabawy, konkursy)
11.30 – obiad

ok. 12.00 – odjazdy do domów

Uczniowie klas: VII SP, II – III gimnazjum, I – III liceum, którzy w ramach Pierwszego Dnia wiosny wyjeżdżają na pokaz filmowy do Chełma
9.00 – zbiórka na parkingu przy kościele
11.00 – 12.30 – projekcja filmu „Cudowny chłopak”
13.00 – 14.00 – obiad
ok.15.30 – powrót do Horodła