ANGIELSKI TWOJĄ SZANSĄ

Inicjatywa Youngster jest to program mający wesprzeć  młodzież z terenów wiejskich w nauce języka angielskiego i co za tym idzie pomóc we wkroczeniu w dorosłe życie. Program powstał przy współpracy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwa Macmillian.
Już   od  kilku  lat  funkcjonuje  on w naszej szkole. Uczniowie  Gimnazjum doskonalą znajomość języka  angielskiego nie tylko w trakcie typowych zajęć lekcyjnych, ale także przez zabawę. Dodatkową atrakcją (która niewątpliwie motywuje do nauki) są nagrody. Oczywiście nie dostaje ich każdy uczeń, a jedynie ci, którzy faktycznie udoskonalą swoją znajomość angielskiego (osiągną progres pomiędzy pierwszym  a końcowym testem). Duża liczba rokrocznie nagradzanych w naszej szkole świadczy, że tego typu lekcje faktycznie pomagają w doskonaleniu  kompetencji językowych.