„Rozproszenie Betlejemskiego Światła Pokoju w Horodle”

Po przekazaniu Betlejemskiego Światła na Ukrainę i rozproszeniu w Hrubieszowie przyszła kolej na podzielenie się Światłem ze społecznością Horodła. Harcerze 2 WDH przy dźwiękach gitary i z pieśnią na ustach „Niech rozjaśnia serca” wnieśli Betlejemskie Światło do Kościoła podczas Mszy Św. w Kościele parafialnym w Horodle w niedzielę 18 grudnia. Przy rozproszeniu pomagał nam ks. Piotr Skóra.

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Przyrzeczenie harcerskie w 2WDH Horodło

9 maja 2016r. to ważna data w historii drużyny harcerskiej 2WDH Horodło – do braci harcerskiej dołączyli nowi harcerze składając swoje przyrzeczenie harcerskie. Przyrzeczenie złożyło pięć harcerek i jeden harcerz. Swoje przyrzeczenie harcerze składali na ogień, a odebrała je Komendant Hufca Hrubieszów pwd Anna Kozar. Druhna Ania przypomniała harcerzom jak ważne jest, aby żyć w zgodzie z wyznawanymi wartościami , oraz że trzeba strzec  harcerskich wartości. W tej ważnej uroczystości  udział wzięła 2 WDH Horodło wraz z drużynową dh Marzeną. Nowi harcerze, zanim przystąpili do złożenia przyrzeczenia, przeszli wytyczoną im trasę w czasie podchodów i przypomnieli sobie wszystkie punkty Prawa Harcerskiego. Naszym nowym druhom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości w codziennym życiu w duchu harcerskim zgodnym z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Harcerski Kiermasz Wielkanocny

20 marca 2016r. w NIEDZIELĘ PALMOWĄ na rynku w Horodle odbył się po raz szósty KIERMASZ OZDÓB WIELKANOCNYCH.

 Zuchy i Harcerze pod opieką instruktorów sprzedawali samodzielnie wykonane ozdoby świateczne: piękne stroiki i pisanki. Pomimo chłodne aury kiermasz przebiegł z powodzeniem. Harcerzom udało sie zebrać środki finansowe na działalność ich drużyn. Dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu i zapraszamy za rok. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Harcerska Wigilia

21 grudnia zuchy i  harcerze 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej zasiedli do wspólnej  harcerskiej Wigilii. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od gawędy o Bożym Narodzeniu, którą odczytała dh Komendant Anna Kozar. Zuchy i harcerze podzielili się opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne. Wśród nas obecni byli nasi Dyrektorzy Pani Agnieszka Harpeniuk i Pan Jan Hajkowski. Zuchy i harcerze wspólnie ze swoimi drużynowymi dh Marzanną Szumską, Irminą Klamer, Stanisławą Ślązak i Teresą Portka śpiewali kolędy i pastorałki.

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Betlejemskie Światło Pokoju.

16 grudnia zuchy  z druhną Irminą Klamer oraz  harcerze 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej wzięli udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju społeczności ukraińskiej, które jak co roku odbyło się na Przejściu Granicznym w Zosinie. W uroczystości wzięła udział  Dyrekcja Zespołu Szkół w Horodle.  

„Zauważ człowieka” to hasło tegorocznego przekazania Światła Pokoju. Akcję zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii.

POMAGAMY INNYM

Zuchy i harcerze 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej obdarowali przed Świętami Bożego Narodzenia rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Z podarowanych artykułów spożywczych oraz odzieży wykonali paczki i z najlepszymi życzeniami przekazali je potrzebującym.
Zaszufladkowano do kategorii ZHP

III Turniej Recytatorski

19 listopada 2015 r. II WDH Zespołu Szkół w Horodle brała udział w III Turnieju Recytatorskim ''Poezji Patriotycznej" w Strzyżowie w którym:
W kategorii Młodsi Harcerze I miejsce zajęła Gabriela Grabowska z IV klasy,
Wyróżnienie otrzymała Julia Papierz,
II miejsce w kategorii Starsi Harcerze zajęła Katarzyna Mochnaczewska,
Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Śmiałko

                                                   GRATULACJE !!!

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Harcerski biwak

W dniach 06-07.11. 2015r. w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława  Jagiełły w Horodle odbył się biwak Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, którego organizatorem były druhny Irmina Klamer, Marzanna Szumska. Tematem przewodnim spotkania było wspólne czytanie przygotowane przez panią Stanisławę Ślązak. Harcerze i zuchy obejrzeli film pt. ,,Kostiuchnówka”, podczas wizyty w Placówce Straży Granicznej w Horodle. Podczas biwaku zuchy złożyły przyrzeczenie zuchowe, a potem wspólnie przy ognisku śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Starsi harcerze razem z druhną Anetą Zbirowską i mjr Mariuszem Papierzem udali się na cmentarz ze światełkiem przywiezionym z Kostiuchnówki. Po kolacji wyruszyli również na nocny patrol i nocne tropienie śladów.

Dużo radości sprawiło wspólne przygotowywanie posiłków, a szczególnie lubianych przez wszystkich smacznych kanapek.

Dziękujemy za pomoc podczas trwania biwaku pani dyrektor Agnieszce Harpeniuk i pani Magdalenie Bazylewicz.

NOCNE CZYTANIE

Wspólnie z harcerzami z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej biblioteka Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle zorganizowała nocne czytanie. Celem akcji było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zachęcanie ich do częstego sięgania po literaturę dziecięcą.

 Po zaaklimatyzowaniu się na sali gimnastycznej rozpoczęliśmy naszą podróż z książką, zaczęliśmy od przeczytania legendy „Smok ze smoczej jamy” Wandy Chotomskiej. Siedząc w kręgu każdy czytał fragment utworu i przekazywał książkę następnej osobie. Po kolacji rozpoczęliśmy wspólne zabawy dotyczące znajomości ulubionych bajek, baśni i legend. Dzieci dobrały się w drużyny, w których każda wybrała swego kapitana. Każda drużyna musiała wymyśleć dla siebie nazwę oraz okrzyk, który prezentowała po każdym wykonaniu zadania. Pani bibliotekarka przygotowała dla nas mnóstwo ciekawych zabaw i zadań do wykonania. Układaliśmy puzzle i podawaliśmy tytuły baśni, odgadywaliśmy bohaterów baśni na podstawie przyporządkowanych rekwizytów, podkreślaliśmy tytuły baśni, które ukryły się w czytanym fragmencie tekstu, porządkowaliśmy przysłowia, rozwiązywaliśmy krzyżówki, bawiliśmy się w Jasia i Małgosię szukając drogi do chatki z piernika, tworzyliśmy nowe wyrazy z wyrazu „bajkopisarz”, a także staliśmy się Kopciuszkami i przebieraliśmy groch pomieszany z kaszą  przez złą macochę . Musieliśmy zdążyć na bal, więc każdy z nas starał się  jak mógł. Żeby przygotować bal, musieliśmy złożyć zamek z kilku elementów i pięknie o pokolorować.

            Mniej wytrwali poszli spać o 3 nad ranem, natomiast grupka zatwardziałych sympatyków dobrej zabawy z książką  usnęła dopiero o 6 rano.

Po zjedzeniu śniadania i porannej toalecie przystąpiliśmy dalej do wspólnego czytania wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Pani podzieliła nas na grupy tak jak wcześniej, gdzie każda grupa otrzymała inne zadanie. Musieliśmy uważnie słuchać wiersza i dorysowywać w  kolejnych wagonach  wszystkie rzeczy , które przewoziła lokomotywa z wiersza. Potem utworzyliśmy piękny pociąg z pokolorowanych obrazków. Na zakończenie zabaw z książką zorganizowaliśmy literackie kalambury, czyli odgadywaliśmy przysłowia prezentowane przez uczniów.

Cieszymy się, że nocne czytanie  wzbudziło takie zainteresowanie wśród uczniów. Dlatego też, z większym entuzjazmem przystąpimy do jego przygotowania za rok.

OBIETNICA ZUCHOWA

Dnia 06.11.2015r. o godz. 18.00 Zuchy z gromady "Leśne Skrzaty" złożyły Obietnicę Zuchową. Świadkami tej uroczystości byli: Pani Dyrektor Agnieszka Harpeniuk, Pan Dyrektor Arnold Bogowski, Rodzice i harcerze.
 Dzieci doskonale wywiązały się z powierzonych im zadań. Zuchy świetnie i pomyślnie przeszły wszystkie próby oraz wykazały się znajomością Prawa Zucha.
Dalszą częścią zbiórki był obrzęd złożenia Obietnicy zuchowej. Na totem oraz znaczek zuchowy z powagą wypowiadały słowa:
"Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać prawa zucha".  
Po złożonej Obietnicy dzieci zostały pełnoprawnymi członkami ZHP.
Zbiórka zakończyła się spotkaniem przy ognisku. Była pieczona kiełbaska, piosenki i pląsy harcerskie.
Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci małych zuchów.
Zaszufladkowano do kategorii ZHP