HARMONOGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Rekolekcje wielkopostne odbywają się w dniach: 19.03.2018r. (poniedziałek), 20.03.2017r.(wtorek) i 21.03.2018r. (środa).

Biorą w nich udział uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa.

Klasy 0 -III SP nie biorą udziału w rekolekcjach (ustalenie ks. Proboszcza

19 – 20 marca (poniedziałek – wtorek):

8.00 – 9.15. – lekcje według planu (1., 2.)
9.20 – wyjście pod opieką nauczycieli do kościoła (uczniowie, którzy nie idą do kościoła pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli)
9.30 – 10.30 – msza św.
ok.10.35 powrót do szkoły – lekcje według planu (4,5,6)

Odjazdy do domów pierwszymi kursami.

21 marca ( środa):

7.55 – wyjście pod opieką nauczycieli do kościoła (uczniowie, którzy nie idą do kościoła pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli)
8.00 – 9.00 – msza św.

Uczniowie klas IV – VI SP:
9.15
– powrót do szkoły
9.30 – 11.30 -obchody Pierwszego Dnia Wiosny (gry, zabawy, konkursy)
11.30 – obiad

ok. 12.00 – odjazdy do domów

Uczniowie klas: VII SP, II – III gimnazjum, I – III liceum, którzy w ramach Pierwszego Dnia wiosny wyjeżdżają na pokaz filmowy do Chełma
9.00 – zbiórka na parkingu przy kościele
11.00 – 12.30 – projekcja filmu „Cudowny chłopak”
13.00 – 14.00 – obiad
ok.15.30 – powrót do Horodła

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO „GRAMATYKA NIE TAKA STRASZNA!” ZA NAMI!

03 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs z języka rosyjskiego pt. „Gramatyka nie taka straszna!”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka rosyjskiego, a szczególnie do nauki gramatyki oraz przełamanie stereotypu, że gramatyka jest trudna. Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych i skierowany był do uczniów liceum, gimnazjum i klasy siódmej szkoły podstawowej. Przystąpiło do niego 16 osób.
Laureaci  grupy młodszej:
I. Mrozowska Izabela
II. Lemińska Wiktoria
III. Ciężka Aleksandra

Laureaci  grupy starszej:
I. Lekan Michał
II. Fornal Cezary
III. Boniewska Karolina

Wszystkim uczestnikom  serdecznie gratulujemy. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

02 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle przeprowadzony został etap gminny kolejnej Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów: Gabriela Grabowska i Jakub Rydel (szkoła podstawowa) Wiktoria Lemińska, Patrycja Woźnica i Paweł Jerzyna (gimnazjum) oraz Katarzyna Mochnaczewska, Damian Matwiejczuk i Piotr Sakowski (liceum).
Awans do kolejnego etapu konkursu zapewnili sobie: Gabriela Grabowska i Piotr Sakowski, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych. Będą oni reprezentować naszą szkołę i gminę na etapie powiatowym, który odbędzie się 21 marca 2018 roku w placówce Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

HALOWE MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE

1 marca 2018 r. odbyły się Halowe Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce. Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych (szkół podstawowych: klasy 4-6, szkół gimnazjalnych wraz z 7 klasą szkoły podstawowej oraz szkół średnich). Uczniowie i uczennice naszej szkoły  zaprezentowali się bardzo dobrze, uzyskując  13 miejsc na podium.

1 miejsca zajęli:
Mochnaczewska Katarzyna (LO – skok w dal z miejsca),
Mochnaczewska Małgorzata (GP/7 – skok w dal z miejsca),
Mróz Michał (GP/7 – 5 okrążeń),
Gołąb Michał (GP/7 – skok w dal z miejsca),

2 miejsca zajęli:
Fornal Cezary (LO – skok w dal z miejsca),
sztafeta szwedzka LO w składzie: Kostrubiec Paulina, Komsta Olga, Gołąb Kacper, Matwiejczuk Damian, Bańkowski Marcin (GP – piłka lekarska),
Jarosz Jakub (GP/7 – skok w dal z miejsca),
Woźnica Patrycja (GP – 40 m),          
Czerwińska Kinga (SP – 5 okrążeń),
Chmielewski Kacper (SP – piłka lekarska)

3 miejsca zajęli:
Pańko Kacper (SP – 5 okrążeń),
sztafeta szwedzka SP w składzie: Juźwiak Oliwia, Czerwińska Kinga, Chmielewski Kacper, Jarosz Dawid.

Wszystkim startującym zawodnikom gratulujemy.

WALENTYNKI

Dzień 14 lutego w tym roku stał się nie tylko świętem zakochanych, ale też okazją, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym wyjątkowym uczuciu, o którym wszyscy, skrycie lub otwarcie, marzą. Biblioteka gimnazjum i liceum zorganizowała akcję „Sławni o miłości”. Uczniowie i nauczyciele odwiedzający bibliotekę mogli wybrać z przygotowanej szkatuły cytaty o miłości i zadumać się nad ich trafnością. Przedstawiciele samorządów uczniowskich z życzeniami miłości i serduszkami odwiedzili gabinety dyrektorskie, pokój nauczycielski i wszystkich pracowników szkoły, a następnie wręczyli serduszka najmłodszym kolegom z oddziałów przedszkolnych. Tradycyjnie działała też poczta walentynkowa. W ten sposób korytarze szkolne wypełniła atmosfera życzliwości i przyjaźni, a na twarzach wielu zagościł uśmiech i został tam do końca  dnia.

KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Ostatni dzień przed feriami zimowymi – 26 stycznia– w naszej szkole upłynął w świątecznym  nastroju. Z inicjatywy samorządów uczniowskich szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum odbył się  Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych. Klasy-  od  IV szkoły podstawowej do II liceum-  przygotowały piosenki świąteczne, kolędy i pastorałki. W konkursie wystąpiły zarówno klasowe zespoły wokalne jak i soliści. Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko wysokim poziomem wokalnym, ale też wzbogacili swoje występy o własny akompaniament ,  ciekawą choreografię i pomysłowe kostiumy.  Wspaniały klimat stworzyła publiczność, żywiołowo reagując na zaprezentowane utwory.
Po zakończeniu części konkursowej wszyscy ochoczo odśpiewali „ Wśród nocnej ciszy”, a następnie członkowie samorządu poczęstowali uczestników i publiczność owocami cytrusowymi i słodyczami. 
Jury konkursu-  ksiądz proboszcz Daniel Pachla, pan Robert  Jerzyna i pani Agnieszka Kossowska- postanowiło przyznać następujące  nagrody:
– w kategorii zespołów nagrodę dla klas – V a, VII szkoły podstawowej i I liceum.
– w kategorii solistów nagrody dla Kingi Ciężkiej z klasy IV b, Julii Papierz z klasy VI , Julii Bańki z klasy VII szkoły podstawowej  i Aleksandry Ciężkiej z klasy II gimnazjum.
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy podziękowania i słodkie nagrody pocieszenia ufundowane przez Radę Rodziców.
Ten wyjątkowy dzień był okazją do pokazania utalentowanych uczniów, a także radości, jaką można czerpać ze wspólnego kolędowania.


WYCIECZKI KLASY I SP

     W dniach 9 – 10 stycznia 2018 r. uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej odwiedzili placówki straży granicznej i straży pożarnej. Szukając odpowiedzi na pytanie „Kto dba o nasze bezpieczeństwo?”,  dzieci oglądały różne pojazdy i ich wyposażenie, przymierzały  ubrania ochronne, zapoznawały się ze specjalistycznym sprzętem. Informacje zdobyte na wycieczkach zostaną wykorzystane na zajęciach i z pewnością przydadzą się w przypadku różnych zdarzeń losowych.

Serdecznie dziękujemy panom: Markowi Wronie i Damianowi Lemińskiemu za możliwość zwiedzenia placówek.

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą „W podróż z Małym Księciem” w ramach promowania czytelnictwa wśród młodzieży.
 2.  Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum ZS Horodło.
 3.  Fundatorem nagród jest Organizator.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1.  Uczestnikiem konkursu może być osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w Horodle.
 2. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną dowolną techniką, o dowolnym formacie zainspirowaną treścią książki.
 3. Prace należy złożyć do 26 stycznia 2018r.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lutego 2018r.
 5. Prace ocenia Organizator.
 6. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmuje nauczyciel- bibliotekarz.

Nagrody

 • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.
 • Za 1 miejsce nagrodą jest książka.
 • Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety.

.Dane osobowe uczestników konkursu:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza .
 • Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Organizator

Agnieszka Kossowska

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH I KOLĘD „ Śpiewnie w świąteczny czas”

Cel konkursu: 
 – wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 – propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
– wyłonienie utalentowanych osób oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
– rozwijanie talentów estradowych,
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Organizatorzy konkursu: Samorządy Uczniowskie SP, GP i LO ZS w Horodle.
Warunki konkursu:

– Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne.
– Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
– Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w dowolnym języku.
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji utworów.

Termin i miejsce:
– Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 23 stycznia 2018 r. do opiekunek samorządów p. Irminy Jonak, p. Iwony Słupskiej, p. Agnieszki Kossowskiej i p. Stanisławy Ślązak .
– Konkurs odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 r. na II piętrze ZS w Horodle.

Kryteria oceny:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
– umuzykalnienie,
– prezencja muzyczna (kostiumy mile widziane),
– pomysłowość,
– naturalna i przekonywująca interpretacja.
Nagrody zapewnia organizator- Samorządy Uczniowskie.

Zachęcamy do zaprezentowania swojego talentu. Atrakcyjne nagrody czekają.

WIGILIA 2017

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie na dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na oścież otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

Jan Kasprowicz

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, w podniosłej i uroczystej atmosferze, 22 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej. Ten wyjątkowy dzień uświetniły Jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Na spotkanie przybyło grono nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, a także rodzice i zaproszeni goście.
   Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, spokojnych i radosnych świąt, przeżytych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. A nadchodzący Nowy Rok 2018 niech będzie rokiem pokoju, realizacji osobistych zamierzeń i spełnienia marzeń.