INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.2.2017                            Horodło dnia 01.09.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Na wykonanie tego zamówienia „ Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych„  zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

Do dnia 01.09.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto             w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

P.U.H. MERITUM              
ul. Struga 29                       20-709 Lublin

16 990,29

04.10.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

36 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół   
„CEZAS” Sp. z o.o.               
ul. Łęczyńska 37                20-309 Lublin                        

15 879,00

04.10.2017r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

84 miesięcy

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Horodło dnia 01.09.2017 r.

 

ZSH.271.2.2017

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zespół Szkół w Horodle informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 01.09.2017 r. na wykonania zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

1.Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin. Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert i uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny: cena oferty – 60 pkt, termin udzielonej gwarancji – 40 pkt., łączna oferta uzyskała – 100 pkt.

Druga oferta w przetargu złożona przez firmę P.U.H. „MERITUM „ ul. Struga 29, 20-709 Lublin uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena oferty – 56,07 pkt. termin udzielonej gwarancji – 0 pkt.

Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania przetargowego. W powyższym postępowaniu przetargowym umowa może być zawarta po upływie 5dni od dnia przesłania zawiadomienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 litera „a” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle informuje, że uroczystość rozpoczęciaroku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

4 września 2017 roku.

 


 

Plan uroczystości:

8:00 – msza św. w Kościele Parafialnym w Horodle

9: 15 – inauguracja roku szkolnego 2017/2018 – sala gimnastyczna w ZS w Horodle

ok. 10: 15 – spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas i oddziałów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 575665-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie nr 575665

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4

załącznik 6

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.1.2017                                                                            Horodło dnia 21.08.2017 r.


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn. : Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle, otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.08.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Do dnia 21.08.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

  1. I część – Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

W tej części nie została złożona żadna oferta.

  1. II częśćDostawa sprzętu ICT – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 90 760 zł.


 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

Symbit Sp. z o.o. ul. Lasockiego 39 A/2, 20-612 Lublin

90 011,40

25.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni

36 miesięcy


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 571510-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. 
 

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4a

załącznik 4b

załącznik 6a

Załącznik 6b

Załącznik nr 5 do SIWZ

Witajcie upragnione … wakacje !

            23 czerwca nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Dzisiaj oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń.

            Tego dnia po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie pan dyrektor Jan Hajkowski przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierował do nauczycieli i rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za całoroczną pracę. Gratulował młodzieży wyników w nauce, a także życzył słonecznych wakacji.

            Następnie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce i sporcie. W tym roku przyznano również jednorazowe stypendia ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe CUK,  które otrzymali uczniowie z najwyższą  średnią ocen: Izabela Mrozowska, Aleksandra Śmiałko i Cezary Fornal.

            Na zakończenie przedstawiciele klasy III gimnazjum i samorządów szkolnych  wręczyli nauczycielom róże, będące wyrazem podziękowania za cierpliwość i wyrozumiałość.

           Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom  życzymy udanego wakacyjnego wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017.

PLAN UROCZYSTOŚCI:

8.00 – msza św . – kościół parafialny w Horodle

9.15 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – sala gimnastyczna ZS w Horodle

ok. 11.00 –  spotkania z wychowawcami poszczególnych klas

12.00 – kursy powrotne busów i gimbusa ze szkoły do domu