DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

     Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego(SP, GP i LO) odbył się w naszej szkole konkurs kulinarny w ramach Dnia Zdrowego Śniadania.
      Klasy IV – VIII szkoły podstawowej i I – III liceum przygotowały potrawy, które można zjeść na śniadanie. Uczestnicy konkursu musieli pamiętać, aby było one skomponowane zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. Potrawy oceniała szkolna komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele oraz uczniowie, reprezentanci poszczególnych klas.

Ocenie, oprócz aspektu zdrowotnego, podlegały pomysłowość, smak i estetyka dań.
      Do rywalizacji przystąpiły klasy: IVa, IVb, Va, Vb, Va, VIb, VIII (szkoła podstawowa), I i III liceum. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a jego uczestnicy włożyli w przygotowania dużo serca. Konieczne było dodatkowe rozstrzygnięcie, w wyniku którego

I miejsce zajęła – klasa VI a
II miejsce- klasa IV a
III miejsce – kasa IV b i III liceum.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.

„NARÓD BEZ HISTORII BŁĄDZI, JAK CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”

     8 listopada społeczność szkolna uroczyście obchodziła 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem biało-czerwonej flagi, sztandarów oraz Ognia Niepodległości, przy którym wartę pełnili przedstawiciele drużyny harcerskiej. Punktualnie o godzinie 11.11 ośpiewana została pełna wersja  hymnu Polski.
     Pan Dyrektor Jan Hajkowski przypomniał, czym jest patriotyzm i jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za nasza wolność. Wiersze i piosenki w wykonaniu naszych uczniów wprowadziły zebranych w atmosferę wydarzeń  roku 1918. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

ŚLUBOWANIE KLAS I

        8 listopada odbyło się ślubowanie klas I szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Podczas ceremonii pierwszoklasiści, w obecności dyrekcji, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz starszych kolegów, złożyli ślubowanie. Następnie Pan dyrektor Jan Hajkowski dokonał aktu pasowania na ucznia dzieci z klasy I. Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne i recytatorskie.
Po uroczystości dzieci udały się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.

DROGA POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 12. 11. 2018 r. w Zespole Szkół w Horodle odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt: ,,Droga Polaków do Niepodległości”.
Konkurs  miał na celu rozbudzić pasje twórcze , wzmacniając w ten sposób proces  wychowania i kształcenia patriotycznego .Prace wykonane były na wysokim poziomie, wykazywały się różnorodnością technik.
Zwycięzców  wyłoniło Jury konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I: klasy I-IV
  I miejsce  Aleksandra Gawron kl. V b Horodło
                      Maja Franczak  kl. IVb Horodło
 II miejsce  Dominika Tałaj kl. VI Strzyżów
 III miejsce Jagoda Piotrowska  kl. V Strzyżów
Wyróżnienie Jakub Oleszczuk kl. V Kobło

Kategoria II: klasy VII- VIII
 I miejsce Izabela Mrozowska  kl. VIII Horodło
II miejsce Oliwia Nowaczewska kl. VIII Horodło
III miejsce Ewa Makowska kl. VIII Horodło

Gratulujemy zwycięzcom!

HARCERZE 2 I 4 WDH W KOSTIUCHNÓWCE!

     5 listopada harcerze i instruktorzy 2 i 4 WDH w Horodle uczestniczyli w uroczystości pobrania Ognia Niepodległości z mogił polskich legionistów na Cmentarzu w Kostiuchnówce na Ukrainie. Każdego roku harcerze Hufca Zgierz wyruszają do Kostiuchnówki aby porządkować i przywracać pamięci groby polskich legionistów poległych w walkach pod Kostiuchnówką w latach 1915-1916.Rowerowa Sztafeta Ognia Niepodległości pokonuje trasę ponad 700 km. aby rozproszyć Ogień Niepodległości w wielu polskich wsiach i miastach . Miejsce docelowym Sztafety jest Warszawa, gdzie Ogień Niepodległości zapłonie podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
      W tym roku w uroczystej Mszy Św. na Cmentarzu Legionistów w Kostiuchnówce uczestniczyli harcerze z naszych drużyn. Ponadto odwiedziliśmy Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz polski Kościół w Maniewiczach.

NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

     12 października 2018 roku w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce niecodzienna uroczystość. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła dwa wydarzeni, Dzień Edukacji Narodowej oraz upamiętnienie uczestnika walk o Monte Cassino ppor. Józefa Dańczuka.
   W pierwszej części akademii członkowie Hrubieszowskiego Koła Kolekcjonerów p. Mieczysław Zapała i p. Jan Kalisz przybliżyli postać pochodzącego z Horodła ppor. Józefa Dańczuka uczestnika walk o Ankonę, Bolonię i Monte Cassino. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi krewni p. Dańczuka. Wielu pozytywnych emocji dostarczył występ zespołu wokalnego ze Straży Granicznej w Hrubieszowie.
      Druga część uroczystości związana była ze Świętem Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Jan Hajkowski wręczając nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły dziękował za życzliwość, jaką obdarzają uczniów  na co dzień, wyrozumiałość i cierpliwość. Ciepłe słowa uznania kierował także do nauczycieli emerytów, którzy wnieśli nieoceniony wkład w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów.
     Słowa uznania i serdeczne życzenia kierowali pod adresem pana dyrektora i nauczycieli zaproszeni goście, pan wójt Krzysztof Bożek i przewodniczący Rady Gminy p. Paweł  Kłosiński
    Dopełnieniem tej miłej atmosfery stał się występ artystyczny uczniów klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Irminy Klamer i chóru szkolnego pod kierunkiem p. Roberta Jerzyny.

NARODOWE CZYTANIE 2018.

    Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
    Rok Niepodległości zaowocował wyborem powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”, której problematyka w sto lat po napisaniu, jest nadal aktualna.
Akcję czytelniczą w Zespole Szkół w Horodle przeprowadzono w piątek 7 września w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz I, II i III liceum, zgromadzeni na korytarzu szkolnym, mieli okazję poznać sylwetkę Stefana Żeromskiego, genezę i znacznie „Przedwiośnia”. Wysłuchali mini – wykładu pana Arnolda Bogowskiego o formowaniu się granicy polskiej po 1918 roku, a następnie usłyszeli fragmenty „Przedwiośnia” pięknie odczytane przez nauczycieli i uczniów. Podobny scenariusz miało spotkanie dla klas IV – VI. Młodsi uczniowie słuchali z uwagą fragmentu o dzieciństwie Cezarego Baryki i chętnie odpowiadali na pytania do tekstu.
    Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!


WITAJ SZKOŁO!

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019  w  Zespole  Szkół  w  Horodle odbyło się 03 września 2018 r. według następującego planu:

  1. 8.00 – msza św. w Kościele parafialnym
  2. 9.00 –  uroczysta akademia
  3. 9.45 –  spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

    Uczniowie entuzjastycznie powitali nowy rok szkolny, rozbrzmiewały gromkie brawa na powitanie nauczycieli i wychowawców. Mimo kończącego  się wypoczynku wszystkim towarzyszył dobry nastrój.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018 r. odbyło się  oficjalne zakończenie roku szkolnego 2017/2018 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.  w kościele parafialnym. Następnie cała społeczność szkolna spotkała  w sali gimnastycznej na apelu podsumowującym całoroczną pracę.
Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – pan Jan Hajkowski w swoim przemówieniu przypomniał największe sukcesy mijającego roku, wymienił dokonane inwestycje, dziękując obecnym na uroczystości – wójtowi Gminy Horodło – panu Krzysztofowi Bożkowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy – panu Pawłowi Kłosińskiemu za życzliwość i wsparcie. Szczególne słowa uznania skierował też do nauczycieli i rodziców, dziękując za efektywną współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.  W swoim wystąpieniu pan dyrektor pogratulował uczniom wyników w nauce i życzył udanych wakacji. Następnie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe oraz statuetki „Oskarów” dla uczniów osiągających czołowe miejsca w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowych.

KOLEJNY SUKCES Z HISTORII UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie historycznym „ Wolna- Niepodległa”, organizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie i osiągnęli w nim bardzo wysokie wyniki.
Laureaci konkursu:
W kategorii Szkoły Podstawowe:
I miejsce: Michał Bielecki kl. VII
W kategorii gimnazja:
III miejsce: Krystian Młynarczyk kl. III
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce : Cezary Fornal
 Wręczenie nagród rzeczowych i podziękowań odbyło się podczas uroczystej gali, która miała miejsce 14 czerwca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura Zamość.