NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

     12 października 2018 roku w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce niecodzienna uroczystość. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła dwa wydarzeni, Dzień Edukacji Narodowej oraz upamiętnienie uczestnika walk o Monte Cassino ppor. Józefa Dańczuka.
   W pierwszej części akademii członkowie Hrubieszowskiego Koła Kolekcjonerów p. Mieczysław Zapała i p. Jan Kalisz przybliżyli postać pochodzącego z Horodła ppor. Józefa Dańczuka uczestnika walk o Ankonę, Bolonię i Monte Cassino. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi krewni p. Dańczuka. Wielu pozytywnych emocji dostarczył występ zespołu wokalnego ze Straży Granicznej w Hrubieszowie.
      Druga część uroczystości związana była ze Świętem Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Jan Hajkowski wręczając nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły dziękował za życzliwość, jaką obdarzają uczniów  na co dzień, wyrozumiałość i cierpliwość. Ciepłe słowa uznania kierował także do nauczycieli emerytów, którzy wnieśli nieoceniony wkład w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów.
     Słowa uznania i serdeczne życzenia kierowali pod adresem pana dyrektora i nauczycieli zaproszeni goście, pan wójt Krzysztof Bożek i przewodniczący Rady Gminy p. Paweł  Kłosiński
    Dopełnieniem tej miłej atmosfery stał się występ artystyczny uczniów klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Irminy Klamer i chóru szkolnego pod kierunkiem p. Roberta Jerzyny.

NARODOWE CZYTANIE 2018.

    Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
    Rok Niepodległości zaowocował wyborem powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”, której problematyka w sto lat po napisaniu, jest nadal aktualna.
Akcję czytelniczą w Zespole Szkół w Horodle przeprowadzono w piątek 7 września w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz I, II i III liceum, zgromadzeni na korytarzu szkolnym, mieli okazję poznać sylwetkę Stefana Żeromskiego, genezę i znacznie „Przedwiośnia”. Wysłuchali mini – wykładu pana Arnolda Bogowskiego o formowaniu się granicy polskiej po 1918 roku, a następnie usłyszeli fragmenty „Przedwiośnia” pięknie odczytane przez nauczycieli i uczniów. Podobny scenariusz miało spotkanie dla klas IV – VI. Młodsi uczniowie słuchali z uwagą fragmentu o dzieciństwie Cezarego Baryki i chętnie odpowiadali na pytania do tekstu.
    Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!


WITAJ SZKOŁO!

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019  w  Zespole  Szkół  w  Horodle odbyło się 03 września 2018 r. według następującego planu:

  1. 8.00 – msza św. w Kościele parafialnym
  2. 9.00 –  uroczysta akademia
  3. 9.45 –  spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

    Uczniowie entuzjastycznie powitali nowy rok szkolny, rozbrzmiewały gromkie brawa na powitanie nauczycieli i wychowawców. Mimo kończącego  się wypoczynku wszystkim towarzyszył dobry nastrój.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018 r. odbyło się  oficjalne zakończenie roku szkolnego 2017/2018 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.  w kościele parafialnym. Następnie cała społeczność szkolna spotkała  w sali gimnastycznej na apelu podsumowującym całoroczną pracę.
Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – pan Jan Hajkowski w swoim przemówieniu przypomniał największe sukcesy mijającego roku, wymienił dokonane inwestycje, dziękując obecnym na uroczystości – wójtowi Gminy Horodło – panu Krzysztofowi Bożkowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy – panu Pawłowi Kłosińskiemu za życzliwość i wsparcie. Szczególne słowa uznania skierował też do nauczycieli i rodziców, dziękując za efektywną współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.  W swoim wystąpieniu pan dyrektor pogratulował uczniom wyników w nauce i życzył udanych wakacji. Następnie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe oraz statuetki „Oskarów” dla uczniów osiągających czołowe miejsca w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowych.

KOLEJNY SUKCES Z HISTORII UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie historycznym „ Wolna- Niepodległa”, organizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie i osiągnęli w nim bardzo wysokie wyniki.
Laureaci konkursu:
W kategorii Szkoły Podstawowe:
I miejsce: Michał Bielecki kl. VII
W kategorii gimnazja:
III miejsce: Krystian Młynarczyk kl. III
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce : Cezary Fornal
 Wręczenie nagród rzeczowych i podziękowań odbyło się podczas uroczystej gali, która miała miejsce 14 czerwca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura Zamość.

NOC BIBLIOTEK

    8 czerwca 2018 roku na terenie naszej szkoły odbyła się „Noc Bibliotek”, pełna atrakcji wieczorno – nocna akcja promująca czytelnictwo. W związku z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości, jaki przypada na ten rok hasło przewodnie imprezy brzmiało „RzeczpospoCzyta”.
     Przybyli na spotkanie uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli wziąć udział w zabawie, pt. „Flirt z Niepodległą”, której konwencja oparta była na popularnej grze towarzyskiej, zaś treść kart, jakimi wymieniali się uczestnicy stanowiły cytaty z utworów wydanych w Polsce ok. 1918 roku oraz z wierszy patriotycznych. Każdy mógł spróbować swoich sił w odczytywaniu „łamańców językowych” – tekstów zawierających zestawienia wyrazów podobnie brzmiących, a przez to trudnych do wymówienia.
    W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyło się też wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych przy ognisku. Całość zakończyła plenerowa projekcja filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
    Z opinii uczestników imprezy wynika, że to niekonwencjonalne spotkanie z polską literaturą i historią przypadło im do gustu. Miejmy nadzieję, że za sprawą „Nocy Bibliotek” czytelnicy wrócą do biblioteki również w dzień i będą wracać w kolejne dni…

RODZINA DLA NIEPODLEGŁEJ

    8 czerwca 2018 roku odbył się doroczny piknik rodzinny połączony z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Zgodnie z hasłem przewodnim: „Rodzina dla Niepodległej” przygotowane atrakcje – oprócz waloru integracyjnego i zabawowego – miały też wymiar patriotyczny.
   Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III wzięły udział w warsztatach plastycznych, podczas których wraz z rodzicami przygotowywały kotyliony patriotyczne, chorągiewki w barwach narodowych oraz biało – czerwone czapeczki.
    Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczął się Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Tym samym nasza społeczność szkolna włączyła się w próbę bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczestnicy przedsięwzięcia przez 7 minut 26 sekund tańczyli w rytm muzyki Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz”. Taneczny korowód stanowiły 54 pary, a wśród nich przedstawiciele dyrekcji, nauczycieli, uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
   Zaraz po odtańczeniu poloneza odbył się bieg „100 x100”. Wzięły w nim udział cztery 25 – osobowe drużyn, które rywalizowały ze sobą w biegu sztafetowym na dystansie 100 metrów. Ostatnim patriotycznym akcentem imprezy było wypuszczenie w powietrze stu biało – czerwonych balonów, symbolu celebrowania 100 – lecia niepodległości naszego kraju.
  Podczas pikniku rodzinnego, oprócz przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu, zaplanowano też atrakcje dla najmłodszych. Od samego rana wszystkie spragnione wrażeń dzieci mogły wyładować swoją energię na dmuchanym placu zabaw, korzystając ze ścianki wspinaczkowej, karuzeli, dmuchanej zjeżdżalni i dżungli.
   Nieco starsi uczniowie mogli z kolei spróbować swoich sił w trakcie rozgrywek sportowych. W turnieju piłki siatkowej I miejsce zajęła drużyna I klasy liceum, II miejsce wywalczyła klasa III gimnazjum, a III przypadło w udziale klasie II liceum.
    Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej brali udział w turnieju piłki nożnej. Wśród dziewczyn najlepsza okazała się drużyna z klasy V b, II. miejsce wywalczyła klasa VI, III. miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV b. Wśród chłopców I miejsce zdobyła drużyna z klasy VI, II. miejsce zajęła klasa IV b, a III miejsce Va.
   W trakcie pikniku nie zapomniano też o poczęstunku w postaci grillowanych kiełbasek, szaszłyków, przepysznych pierogów, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Matcza, smakowitego ciasta od Koła Gospodyń z Horodła, lodów i napoi.
   Bez wątpienia piknik rodzinny  na długo pozostanie w pamięci jego małych i większych uczestników, a nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie otrzymane ze strony licznie przybyłych na tę uroczystość rodziców. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok!

POSADZENIE „DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI”

27 kwietnia 2018 roku, w ramach uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na szkolnym placu posadzono Dąb Niepodległości.
    W ceremonii udział wzięła cała społeczność szkolna, a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Horodło – pan Krzysztof Bożek, Przewodniczący Rady Gminy Horodło – pan Paweł Kłosiński,  Proboszcz parafii św. Jacka w Horodle – ks. Daniel Pachla, przedstawiciele placówki straży granicznej –  major Mariusz Papierz i starszy chorąży Daniel Herbin  oraz pani Agnieszka Jaros, która wykonała i zasponsorowała tablicę pamiątkową.
Uroczystość rozpoczął  Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – pan Jan Hajkowski, który przypomniał o symbolicznym znaczeniu tego drzewa jako pomnika wdzięczności dla naszych przodków i podziękował Nadleśnictwu Strzelce za ufundowanie sadzonki.  Głos zabrał również Wójt Gminy Horodło – pan Krzysztof Bożek, który powiedział, że dęby są uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci oraz  hołdem złożonym przodkom za przywróconą niepodległość naszej Ojczyzny.
Doniosły moment  uroczystości podkreślił  wiersz wygłoszony przez uczennicę klasy VII Izabelę Mrozowską, po wysłuchaniu którego przedstawiciele władz lokalnych, kościoła, straży granicznej, rodziców, nauczycieli oraz uczniów przystąpili do posadzenia drzewa.
Ogólnopolska akcja sadzenia „Dębów Niepodległości”, do której włączyła się nasza szkoła,  nawiązuje do spontanicznej inicjatywy społeczeństwa polskiego, które w latach 1918 – 1928 chcąc uczcić odzyskanie przez Polskę suwerenności, przystąpiło do sadzenia drzew – głównie dębów. Były one uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci. Wiele z tych drzew przetrwało do dzisiaj, stając się niejako świadkami tamtych ważnych wydarzeń.

XIII TURNIEJ RECYTATORSKI IM. POETÓW ZIEMI HORODELSKIEJ

26 kwietnia 2018 r.  w Strzyżowie odbył się XIII Turniej Recytatorski im. Poetów Ziemi Horodelskiej, w tym roku pod hasłem „Piękna Nasza Niepoległa”. Wzięło w nim udział 43 uczestników z różnych szkół z terenu powiatu hrubieszowskiego, w tym reprezentanci naszej szkoły. Recytatorzy mieli za zadanie przygotować dwa utwory – jeden autorstwa poety związanego z ziemią horodelską, drugi wyrażający miłość do Ojczyzny.
W kategorii przedszkole I miejsce zajęła Julia Jerzyna, wyróżnienie natomiast otrzymała Julia Bielecka. W grupie IV-VI I miejsce zdobyła Gabriela Grabowska, a wyróżniona została Julia Papierz. W ostatniej kategorii – uczniowie klas VII, gimnazjum i szkół średnich I miejsce zajęła Aleksandra Ciężka.
Pozostali nasi reprezentanci: Jagoda Szlązak, Anna Gruszka, Anna Aronowska i Aleksandra Rydel, którzy również zaprezentowali się bardzo dobrze, otrzymali nagrody pocieszenia.
Serdeczne podziękowania należą się rodzicom, którzy zapewnili uczestnikom dojazd do Strzyżowa: pani Małgorzacie Aronowskiej, pani Barbarze Hajkowskiej, pani Katarzynie Grabowskiej, pani Beacie Szlązak oraz panu Pawłowi Wierzbickiemu.


W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas.
Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas,
miłość do ludzi, do przyrody, w zielone każdy z wiosną gra,
zima już poszła spać do morza, lecz w naszym sercu radość trwa…”

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci, jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycyjnych obrzędów, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Aby przypomnieć sobie te zwyczaje i tradycje, uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej wybrali się na spotkanie do Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania ” Wielkanoc”, a następnie, jak zwykle z ogromnym entuzjazmem, rozwiązywali świąteczne krzyżówki. Nie lada wyzwaniem było przeczytanie opowiadania obrazkowo – wyrazowego. Nie mogło się obyć bez prac plastycznych. A skoro temat świąteczny, to oczywiście dzieci wykazując się kreatywnością i inwencją twórczą ozdabiały pisanki – doskonały świąteczny prezent dla Rodziców. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze, pozwoliły poczuć klimat zbliżających się wielkimi krokami świąt…

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie Rodziny i Przyjaciół.