MIKOŁAJKI 2017

6 grudnia 2017 r . w Zespole Szkół w Horodle pojawił się długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynkami. Odwiedził oddział przedszkolne i wszystkie klasy szkoły podstawowej, rozdając wspaniałe prezenty. Nie ominął też pokoju nauczycielskiego, gdzie podarował wszystkim grzecznym nauczycielom słodkie „co nieco”, a dyrekcji czarodziejskie okulary, przez które widać tylko grzecznych uczniów i dobre oceny. Na długiej przerwie rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą mikołajkową stylizację. Nagrody otrzymały: Wiktoria Lemińska, Aleksandra Ciężka i Patrycja Młynarczuk.

O mikołajkowe atrakcje zadbały samorządy uczniowskie liceum i gimnazjum.

VI JESIENNY BIWAK „NA START”

W dniach 24 – 25 listopada na terenie szkoły odbył się coroczny biwak harcerski.

Impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkoły i drużyn harcerskich działających przy Zespole Szkół w Horodle ma charakter wychowawczy, edukacyjny i integracyjny. Tematem przewodnim tegorocznego biwaku była „Moja Mała Ojczyzna”. We wspólnym ognisku, zagorzałych dyskusjach, świecowisku oraz śpiewaniu pieśni harcerskich udział wzięła 2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska oraz chętni uczniowie Zespołu Szkół w Horodle. Uczestnicy biwaku zdobyli informacje na temat Horodła i jego okolic, ciekawych miejsc, historii, legend horodelskich.

Przygotowane atrakcje przypadły uczniom do gustu, mimo zmęczenia wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni wracali do domu, żałując, że noc minęła tak szybko.

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Horodle odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych, przypomina o tym, że Polska nie zawsze była wolnym i suwerennym krajem. Przygotowany z tej okazji montaż słowno – muzyczny był wyrazem hołdu dla tych, którzy polegli w boju lub podejmowali inne działania narodowowyzwoleńcze. Uświadomił także zebranym, że to w ich rękach złożony jest los naszego kraju i każdy ponosi za niego odpowiedzialność.

Rocznicowe uroczystości podniosły rangę innego wydarzenia, które miało miejsce tego dnia, a mianowicie ślubowania i pasowania klas pierwszych. Każde dziecko, rozpoczynając naukę, z niecierpliwością czeka na ten moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Uroczystość poprzedza wiele przygotowań. Uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa i obowiązki. I w końcu nadchodzi ten dzień….

Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce!

CEZARY FORNAL WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

        W dniu 07 listopada 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Do grona 237 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego należy uczeń

Liceum Ogólnokształcącego w Horodle – Cezary Fornal.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich (kończących się egzaminem dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2017 r. w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie całej społeczności szkolnej rozpoczęło sie od przemówienia pana dyrektora Jana Hajkowskiego, który złozył życzenia wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom szkoły, a także wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze oraz pracę na rzecz szkoły.

Wyrazem wdzięczności za trud włożony w edukację i wychowanie były kwiaty i życzenia od społeczności uczniowskiej oraz rodziców.

Wiele ciepłych słów padło też ze strony gości, którzy uświetnili akademię swoją obecnością, a byli to: Przewodniczący Rady Gminy Horodło Paweł Kłosiński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle ppłk Marek Wrona, ksiądz kanonik Henryk Krukowski oraz nauczyciele – emeryci: pani Danuta Sahajko, pan Ryszrd Dziewiczkiewicz, pan Kazimierz Dejer.

Zwieńczeniem uroczystości była humorystyczna część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I liceum i mini koncert w wykonaniu grupy wokalnej ze szkoły podstawowej.

Usmiechy na twarzach zebranych są dowodem na to, że był to dzień, który upłynął w wyjątkowej atmosferze.

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

     27 września 2017 r. w Hrubieszowie na obiektach HOSiR-u odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. W zawodach udział wzięło 5 drużyn z naszego Zespołu Szkół. Najlepiej zaprezentowały się zespoły chłopców z gimnazjum i liceum, które stanęły na podium, zajmując 3 miejsca.

Wyniki i składy naszych drużyn:

3 miejsce – chłopcy z gimnazjum w składzie: Chochliński Michał, Jarosz Jakub, Mróz Michał, Petrycki Piotr, Jeżyna Michał, Bańkowski Marcin i Brzezicki Jakub (rezerwowy).

3 miejsce – chłopcy z liceum w składzie: Sakowski Piotr, Matwiejczuk Damian, Jeżyna Mateusz, Załuski Szymon, Waszyński Patryk, Malinowski Krystian i Bogucki Bartosz (rezerwowy).

4 miejsce – dziewczęta ze szkoły podstawowej w składzie: Aronowska Anna, Juźwiak Oliwia, Czerwińska Kinga, Sławińska Nikola, Jańczuk Karolina, Wojciechowska Julia, Paćkowska Nikola i Szpyrka Julia (rezerwowe)

4 miejsce – chłopcy ze szkoły podstawowej w składzie: Chmielewski Kacper, Pańko Kacper, Kalinowski Jakub, Czerwiński Adrian, Jarosz Dawid, Lickindorf Jan.

6 miejsce – dziewczęta z gimnazjum w składzie: Zubko Magdalena, Lemińska Wiktoria, Kaczyńska Agata, Wojciechowska Karolina, Makowska Ewa, Szczypek Paulina.

78. ROCZNICA AGRESJI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ

          W dniu 22 września 2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Horodle wraz z opiekunem Arnoldem Bogowskim  uczestniczyli w gminnych obchodach 78. rocznicy agresji Związku  Radzieckiego na Polskę.  Uroczystości odbyły się w kościele parafialnym w Strzyżowie. Organizatorami obchodów był  Wójt Gminy Horodło, Przewodniczący Rady Gminy Horodło oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżowie.

IV RAJD ROWEROWY im. KSIĘDZA WALDEMARA KOWALIKA

    W dniach 15-17 września odbył się kolejny rajd rowerowy poświęcony pamięci ks. Waldemara Kowalika, byłego wikariusza naszej parafii.
    Pięcioro uczniów pod opieką pana Dariusza Tuza i pana Tomasza Najucha przejechało ponad 140 kilometrów, zwiedzając rodzinne strony księdza Waldka.
     Pierwszego dnia pokonano trasę Susiec – Ruda Różaniecka – Żuków – Obsza (grób ks. Waldka) – Susiec o długości 60 km, a drugiego dnia  Susiec – Narol – Werchrata – Horyniec – Płazów – Susiec o długości 84 km. Trzeci dzień niestety okazał się bardzo deszczowy, dlatego zrezygnowano z dalszej rowerowej wycieczki na rzecz  zwiedzania  miejsca pamięci – Obozu Zagłady w Bełżcu.
     Pełni zadumy i radości rajdowej wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów, czekając na kolejny rowerowy wyjazd.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ENERGIA KOMPETENCJI”

Załączniki:

Regulamin

Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny dla ucznia (1)

Zał. nr 2. Zgoda Rodzica-Opiekuna prawnego

Zał. nr 3a. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów szkoła_podstawowa

Zał. nr 3b. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów gimnazjum

Zał. nr 3c . Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów liceum

Zał. nr 4. Zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie danych_osobowych

Zał. nr 5. Deklaracja udziału w Projekcie

Zał. nr 6. Rezygnacja z projektu

Zał. nr 7. Lista osób zakwalifikowanych do_Projektu

Zał. nr 8. Wykaz szkoleń

Zał. nr 9. Usprawiedliwienie_nieobecności

Zał. nr 10. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla nauczycieli

Zał. nr 11. Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela

„DO SZKOŁY WRÓCIĆ JUŻ CZAS….” UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

      4 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tego dnia wypoczęci i uśmiechnięci uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkół w Horodle spotkali się na Mszy Świętej i apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście – Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Kłosiński, Sekretarz Gminy Horodło Grzegorz Jeżyna, ksiądz kanonik Henryk Krukowski, proboszcz parafii rzymsko- katolickiej Henryk Misa, proboszcz parafii polsko – katolickiej Janusz Kucharski.

Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – Pan Jan Hajkowski w przemówieniu inauguracyjnym serdecznie powitał wszystkich przybyłych, przedstawił zmiany w systemie edukacji i życzył: uczniom – wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom -satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Podczas apelu głos zabrał również Wójt Gminy Horodło Pan Krzysztof Bożek, który podziękował dyrekcji oraz pracownikom szkoły za wzorowe przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego i życzył wszystkim – a przede wszystkim uczniom – wielu sukcesów edukacyjnych, odkrywania swoich możliwości i pasji, dużo uśmiechu i optymizmu.

Po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez uczennice szkoły podstawowej pod okiem Pana Roberta Jeżyny, a następnie długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów spotkania z wychowawcami w klasach.