PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Horodle bierze udział w programie rządowym „Aktywna tablica”, który dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). W ramach tego projektu szkoła otrzymała dwa 65 calowe interaktywne monitory dotykowe. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz przeprowadzą zajęcia edukacyjne z użyciem TIK.

PODRÓŻ W GŁĄB OCEANU

     W środę 24 października 2018 r. do naszej szkoły przybyło Mobilne Oceanarium, które zabrało uczniów klas I-III oraz na przedszkolaków w niezwykłą podwodną podróż.
    W specjalnej kopule, ustawionej w sali gimnastycznej, wyświetlona została prezentacja 3D. Dzieci mogły w niej odnieść wrażenie, że przebywają na dnie oceanu. A to wszystko za sprawą pływających wokół ryb i nurków. Dzieci zobaczyły także wielu fascynujących mieszkańców raf koralowych, takich jak: żółwie morskie, płaszczki, ośmiornice, delfiny, rekiny i wiele innych. Podczas spotkania miały możliwość obejrzenia naturalnych eksponatów: muszli, modeli ryb, żółwia oraz zębów rekina. 
    Ta inspirująca podróż w głąb oceanu była dla dzieci źródłem wielu pozytywnych emocji i wrażeń.
Strach w oczach, też był !

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

   Dnia 23 października 2018 r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej wybrali się na spotkanie patriotyczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle.
     Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli film „Kolory Niepodległości” oraz wysłuchali opowiadanie pt. „Orzeł podróżnik”, a następnie, jak zwykle z entuzjazmem, rozwiązywali patriotyczne krzyżówki.
A skoro temat patriotyczny, to oczywiście dzieci wykazując się kreatywnością i inwencją twórczą wykonały prace plastyczne związane z symbolami narodowymi.
     Wracając do szkoły jednogłośnie stwierdziły, że były na prawdziwej lekcji historii.

„JAK PSTRYK I BZIK ZOSTALI OŚWIECENI”

     Dnia 17 października 2018 r. uczniowie klas I-III z wielkim zaciekawieniem obejrzeli edukacyjne przedstawienie „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” opracowane przez Fundację PGE. Bohaterowie widowiska przypomnieli młodym widzom zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej oraz numer alarmowy pogotowia energetycznego 991.
    Dzieci śledząc losy wróżki i dwóch braci, miały okazję dowiedzieć się jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na transformatorach, a także to, jak oszczędzać energię elektryczną.
   Spektakl okazał się przystępną i ciekawą lekcją poglądową na temat bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.
Przyciągające uwagę lalki, scenografia oraz piosenki sprawiły dzieciom wiele radości.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Droga Polaków do Niepodległości”

Organizator konkursu

       Konkurs plastyczny organizowany jest przez Zespół Szkół w Horodle.

Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 • edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w naszej Małej Ojczyźnie,
 • zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
 • pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
 • podniesienie świadomości narodowej i lokalnej,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny,
 • kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w wystawach prac pokonkursowych .

                                                 Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

 Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu w formacje A4.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę  dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
 3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – zgodnie z tematem konkursu „Droga Polaków do Niepodległości”.
 4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

 imię i nazwisko, klasa.

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora

kategoria I   kl. IV-VI

kategoria II  kl. VII-VIII

 1. Komisja oceniać będzie:
 • zawartość merytoryczną,
 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • formę estetyczną pracy,
 • wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz
   w kategorii wyróżnienia.
 2. Uczestnicy Konkursu składają prace do dnia 8 listopada.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE .

ŚWIĘTO DRZEWA

    Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Przystąpienie do tej akcji stało się bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej realizowanej w naszej placówce i na stałe wpisało się w kalendarz imprez naszej szkoły. Uczniowie klas I-III oraz klas IV wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez przedstawiciela Nadleśnictwa Strzelce panią Annę Lewicką , która w bardzo ciekawy sposób zapoznała dzieci ze zmianami zachodzącymi jesienią w lesie. Dzieci rozpoznawały również gatunki drzew po kształtach liści oraz dowiedziały się dlaczego liście jesienią zmieniają kolory. Z tej okazji w szkole zostały przeprowadzone konkursy wiedzowe i plastyczne dla klas I-V  których organizatorem była biblioteka szkolna oraz Samorząd Uczniowski. Punktem kulminacyjnym tej akcji było posadzenie drzewka wiązu otrzymanego od Nadleśnictwa Strzelce.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

       Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Pomy­sło­dawcą i ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia już od 2001 roku jest Pol­ska Izba Książki. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­szymi bene­fi­cjen­tami tego dnia są naj­młodsi, gdyż czy­ta­nie im na głos sty­mu­luje roz­wój, wzbo­gaca słow­nic­two, pobu­dza wyobraź­nię oraz buduje więzi mię­dzy rodzi­cami a dziećmi. 
      Tego dnia rów­nież w Zespole Szkół w Horodle czy­tano na głos frag­menty lite­ra­tury dziecięcej. Ucz­nio­wie klas 0-III gościli na zaję­ciach panią bibliotekarkę, któ­ra czy­tała malu­chom ich ulu­bione utwory. Był to wspa­niały dzień dla wszyst­kich, któ­rzy kochają książki, oraz dla tych, któ­rzy dopiero uczą się je kochać.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

      17 września 2018r. po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowano Dzień Kropki, czyli dzień kreatywności, odkrywania talentów, zabawy i pokonywania    trudności.   Inspiracją   do   naszych   działań   była   książka P. Reynoldsa pt. ”Kropka”. Nauczyciele różnych przedmiotów przygotowali na lekcje innowacyjne zadania i ciekawe gry. Powstały „drzewa talentów”, łączyliśmy kropki na wiele sposobów, a z inicjatywy uczniów kl. VI B zorganizowano turniej piłki nożnej. Niektórzy zaprezentowali swoje niezwykłe talenty sportowe. Był  to dzień pełen radości, twórczego myślenia oraz  nauki przez zabawę.

LEKCJA FIZYKI, HISTORII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W LUBLINIE

     17 września 2018r. uczniowie III klasy gimnazjum oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej uczestniczyli w „59 Pokazach z Fizyki” zorganizowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pokazy zostały przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki UMCS. Zaprezentowano prawa i zasady fizyczne z działów: „Fizyka zabawek”, „Błękitna planeta”, „Fizyka latania”, „Światło i oko”. Ciekawie zaprezentowane doświadczenia zrobiły duże wrażenie na uczniach.
   W parku trampolin „Mania skakania” pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczniowie mogli nauczyć się przeróżnych ewolucji, skoków, salt, a przede wszystkim aktywnie spędzić czas.
Kolejną atrakcją tego dnia był wyścig  na torze kartingowym Cartmax.
     Uczniowie mieli również możliwość obejrzeć film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. To prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo.

DZIEŃ MAMY I TATY W KLASIE I

12 czerwca 2018 r. klasa I razem z wychowawczynią panią Barbarą Klamer świętowała bardzo ważny dzień, a mianowicie Dzień Mamy i Taty. Swoją obecnością zaszczycili nas pani dyrektor Agnieszka Harpeniuk oraz najważniejsi tego dnia Rodzice. Dzięki uprzejmości pań bibliotekarek Renaty Mochnaczewskiej i Bożeny Gruszki nasza uroczystość odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horodle. Przygotowane wiersze i piosenki bardzo się naszym gościom podobały, o czym świadczył uśmiech na twarzy i łzy wzruszenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej niezwykłej uroczystości.